Navigačný riadok

Cestujte bez starostí s európskym preukazom! - 16/06/2011

Bezplatný európsky preukaz zdravotného poistenia uľahčuje prístup k zdravotnej starostlivosti v 27 členských štátoch EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande.

Popŕhlenie medúzou, alergická reakcia, otras mozgu alebo vážne poranenie môže premeniť príjemnú rodinnú dovolenku na nočnú moru.

Poradiť si s dieťaťom, ktoré si práve zlomilo ruku, je už samo o sebe dosť náročné. Dohodnúť sa s pracovníkmi zdravotného systému, ktorý nepoznáte, a riešiť dodatočné náklady na akútnu pomoc môžu celú vec ešte viac skomplikovať.

V takýchto situáciách vám určite pomôže, ak budete mať po ruke európsky preukaz zdravotného poistenia English .

Občania EÚ môžu využiť práva, ktoré im poskytuje dohoda 27 členských štátov, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, podľa ktorej majú nárok na dávky sociálneho zabezpečenia v prípade, že v týchto štátoch pracujú, žijú alebo sa zdržiavajú ako turisti.

Občania týchto štátov majú právo na prístup k tým istým zdravotníckym službám a dávkam, na ktoré majú nárok občania daného štátu.

Rovnosť zaobchádzania

Na základe vášho európskeho preukazu lekári, nemocnice a lekárnici v zahraničí vedia, že máte nárok na rovnaké zaobchádzanie ako občania predmetného štátu.

V závislosti od právnych predpisov krajiny, ktorú navštívite, môže byť lekárska starostlivosť bezplatná. V prípade, že musíte niečo zaplatiť, náklady vám uhradí vaša zdravotná poisťovňa.

Poistné krytie sa vzťahuje aj na tehotné ženy a na liečbu existujúcich alebo chronických ochorení, ako je napríklad astma, cukrovka alebo rakovina.

V prípade špeciálnych služieb (napríklad dialýza) sa odporúča, aby ste vopred kontaktovali zdravotné zariadenie v mieste, do ktorého cestujete.

Aj bez preukazu majú turisti nárok na rovnaké zaobchádzanie, ale je možné, že budú musieť kontaktovať svoju domácu poisťovňu, aby im poslala dočasné potvrdenie.

Musia tiež zaplatiť všetky náklady na mieste a po návrate domov môžu poisťovni predložiť žiadosť o náhradu výdavkov, ktorá však nie je zaručená v plnej výške.

Požiadajte o preukaz, je to jednoduché!

Európsky preukaz zdravotného poistenia je bezplatný. Kontaktujte svoju miestnu zdravotnú poisťovňu alebo miestneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorí vám poskytnú podrobnejšie informácie. Podmienkou vydania preukazu však je, že sa na vás vzťahuje sociálne zabezpečenie v jednom z uvedených 31 štátov.

Európske poistenie sa vzťahuje aj na občanov, ktorí v týchto štátoch študujú alebo prechodne pracujú v rámci svojho zamestnania.

Európsky preukaz zdravotného poistenia má takmer 185 miliónov ľudí.

Viac o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy