Sökväg

Löneklyftan mellan kvinnor och män ska minska - 04/03/2011

Kvinnlig forskare i laboratorium © istock/Lise Gagne

Den 5 mars anordnar EU den första Europadagen för lika lön för att visa att man vill få slut på diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden.

Icke-diskriminering är en av EU:s grundläggande principer och betyder bland annat att man ska få lika lön för lika arbete. Löneklyftan mellan män och kvinnor som utför samma arbete har visserligen minskat, men utvecklingen går för långsamt. Kvinnor tjänar i genomsnitt fortfarande 17,5 procent mindre än män.

Det finns ett konkret skäl till att Europadagen för lika lön firas just den 5 mars. För att komma upp i det belopp som en man tjänade förra året, skulle en kvinna - som har 17,5 procent lägre lön - behöva arbeta drygt två månader längre, dvs. till den 5 mars.

Löneklyftan är ett tecken på fortsatt diskriminering och bristande jämställdhet på arbetsmarknaden och får långtgående följder. Lägre lön innebär exempelvis också lägre pension. Därför hotas fler kvinnor (22 procent) än män (16 procent) att bli fattiga när de fyllt 65.

För att få ett slut på diskrimineringen vill EU-kommissionen

  • ta fram arbetsmarknadsinitiativ i form av priser, utmärkelser och rankningar för företag som förbättrar jämställdheten
  • hjälpa arbetsgivarna att upptäcka och ta bort omotiverade löneklyftor, t.ex. med hjälp av en särskild lönekalkylator
  • uppmuntra kvinnor och män att jobba i branscher där de är underrepresenterade
  • underlätta för såväl kvinnor som män att kombinera arbetsliv och privatliv
  • förbättra insynen i lönesättningen och minska löneeffekten av deltids- och visstidsanställning (ofta kvinnor)

EU vill också få slut på en annan form av diskriminering på arbetsmarknaden som hindrar kvinnor från att få toppjobb.

Efter ett möte med en rad företagsledare införde kommissionen en frivillig åtgärd English för börsnoterade företag. Företagen åtar sig att öka antalet kvinnor i styrelserna till 30 procent fram till 2015 och 40 procent fram till 2050.

Om ett år ska EU utvärdera framstegen. Om de visar sig vara otillräckliga, kommer kommissionen att vidta andra mått och steg, även i form av lagstiftning, för att tvinga fram en förändring i toppen. För närvarande är bara 12 procent av de stora europeiska företagens styrelsemedlemmar kvinnor.

Antidiskrimineringsarbetet ligger i linje med kommissionens strategi för jämställdhet och kommer också att få en framskjuten plats på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Mer om jämställdhet

Kampanj mot löneskillnader

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar