Navigacijska pot

Manj razlik v plačilu med spoloma - 04/03/2011

Raziskovalka v laboratoriju © istock/Lise Gagne

EU z uvedbo evropskega dne enakega plačila, 5. marca, potrjuje svojo zavezanost odpravi diskriminacije žensk na delovnem mestu.

Geslo "enako plačilo za enako delo" izhaja iz enega temeljnih načel Evropske unije - nediskriminacije. Čeprav se razlika med dohodki moških in žensk zmanjšuje, pa je napredek prepočasen: ženske v povprečju še vedno zaslužijo kar 17,5 % manj kot moški.

Izbor 5. marca za obeležitev evropskega dneva enakega plačila ni naključen. Za enoletni zaslužek moškega bi morala povprečna ženska, ki zasluži 17,5 % manj, delati kar dva meseca dlje, torej do 5. marca.

Razlika v plačilu med spoloma je povezana z diskriminacijo in neenakopravnostjo na delovnem mestu, ima pa tudi dolgoročne posledice. Nižja plača pomeni tudi nižjo pokojnino. Zato kar 22 % žensk, starejših od 65 let, živi na meji revščine, medtem ko je pri moških ta delež nižji, 16 %.

Evropska komisija bo za odpravo diskriminacije med spoloma na delovnem mestu:

  • uvedla posebne pobude, denimo nagrade, priznanja in ocenjevalne lestvice za podjetja, ki si prizadevajo za enakost med spoloma,
  • delodajalcem pomagala prepoznati in odpraviti neupravičene razlike v dohodku, denimo z računalom za izračun razlik v plačilu,
  • ženske in moške spodbudila k izbiri poklicev, v katerih je njihov spol slabo zastopan,
  • moškim in ženskam pomagala ohraniti ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem,
  • izboljšala preglednost plačil ter proučila učinek dela s skrajšanim delovnim časom in pogodb za določen čas (obliki zaposlitve, ki se pogosto uporabljata za ženske) na enako plačilo.

Evropska komisija si prizadeva odpraviti še eno trdovratno obliko diskriminacije na delovnem mestu, in sicer ovire za ženske pri doseganju vodilnih položajev.

Komisija je ta teden po sestanku s predstavniki gospodarstva uvedla prostovoljno pobudo English , s katero se podjetja lahko zavežejo, da bodo delež žensk v svojih upravnih odborih zvišala na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 2050.

Komisija bo po enem letu ocenila napredek pobude. Če bo ta neustrezen, bo proučila dodatne ukrepe, tudi zakonske, da bi podjetja prisilila k spremembam. Zadnji podatki kažejo, da je v EU med člani uprav največjih podjetij, ki kotirajo na borzi, v povprečju samo 12 % žensk.

Novi koraki Komisije za odpravo diskriminacije so del strategije za enakost med spoloma , o njih pa bodo govorili tudi 8. marca ob mednarodnem dnevu žena.

Več o enakosti med spoloma

Kampanja za enako plačilo

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave