Navigačný riadok

Odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní - 04/03/2011

Výskumná pracovníčka v laboratóriu© istock/Lise Gagne

Prvý Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý pripadol na 5. marca, symbolizuje záväzok EÚ ukončiť diskrimináciu žien v oblasti príjmov

Rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu je jednou zo základných zásad Európskej únie, ktorá sa týka boja proti diskriminácii. Napriek tomu, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu sa znížili, pokrok v tejto oblasti je veľmi pomalý - ženy v EÚ zarábajú v priemere o 17,5 % menej ako muži.

Deň rovnosti odmeňovania sa koná 5. marca z konkrétneho dôvodu. Ak by žena (zarábajúca o 17,5 % menej), chcela zarobiť toľko, čo muž za jeden rok, musela by pracovať ďalšie dva mesiace navyše, t. j. až do 5. marca.

Rozdielne príjmy sa podpisujú pod pretrvávajúcu diskrimináciu a nerovné zaobchádzanie na pracovisku a majú ďalekosiahle účinky. Nižšie príjmy znamenajú aj nižší dôchodok, v dôsledku čoho hrozí 22 % žien vo veku 65 rokov chudoba (v prípade mužov ide o 16 %).

Aby odstránila túto diskrimináciu, Komisia bude:

  • vytvárať programy zamerané na zamestnávateľov - napríklad udeľovať ocenenia alebo zostavovať rebríčky spoločností, ktoré dodržiavajú princípy rovnakého odmeňovania,
  • poskytovať zamestnávateľom vhodné nástroje na odhalenie a nápravu neodôvodnených rozdielov v odmeňovaní, ako sú napr. kalkulačky na výpočet takýchto rozdielov,
  • podporovať ženy a mužov pri výbere profesií, v ktorých nie sú dostatočne zastúpení,
  • uľahčovať ženám a mužom dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom,
  • skúmať možnosti zlepšenia transparentnosti odmeňovania a podniknúť kroky proti negatívnym dosahom, ktoré má práca na čiastočný úväzok a zmluvy na dobu určitú (často udeľované ženám), na rovnaké odmeňovanie.

EÚ pracuje aj na odstránení ďalšej diskriminácie na pracoviskách - prekážky, ktorá bráni ženám v postupe na vedúce pozície.

V nadväznosti na stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry, ktoré sa konalo začiatkom tohto týždňa, Komisia vyzvala spoločnosti, aby sa dobrovoľne zaviazali English k zvýšeniu počtu žien vo vedúcich pozíciách na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2050.

Dosiahnutý pokrok v tejto oblasti zhodnotí EÚ po 12 mesiacoch. Ak nebude s výsledkami spokojná, Komisia posúdi, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia - vrátane právnych predpisov - aby presadila zmeny. V súčasnosti predstavuje zastúpenie žien v radoch členov predstavenstiev najväčších spoločností v Európe iba 12 %.

Opatrenia na odstránenie diskriminácie vychádzajú zo stratégie o rodovej rovnosti Komisie a verejnosť o nich bude informovaná aj pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marca).

Viac o rovnosti mužov a žien

Kampaň za rovnaké odmeňovanie

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy