Navigācijas ceļš

Likvidēsim atšķirības sieviešu un vīriešu atalgojumā! - 04/03/2011

Zinātniece laboratorijā © istock/Lise Gagne

Pirmā ES Vienlīdzīga atalgojuma diena 5. martā norāda uz apņemšanos izbeigt sieviešu diskriminēšanu darbavietā.

Viens no ES pamatprincipiem ir nediskriminācija, un par vienādu darbu pienākas vienāds atalgojums. Lai gan atšķirības vienādu darbu darošu sieviešu un vīriešu atalgojumā ir mazinājušās, progress bijis pārāk gauss — sievietes joprojām nopelna vidēji par 17,5 % mazāk nekā vīrieši.

Vienlīdzīga atalgojuma diena, 5. marts, izraudzīta ar īpašu nolūku. Lai nopelnītu tikpat daudz, cik vīrieši nopelna vienā gadā, sievietēm, kuras nopelna par 17,5 % mazāk, papildus ir jāstrādā vēl divi mēneši, līdz 5. martam.

Šīs atšķirības atalgojumā nozīmē pastāvīgu diskrimināciju un nevienlīdzību darbavietā, un tām ir tālejošas sekas. Piemēram, zemāks atalgojums nozīmē zemāku pensiju. Līdz ar to risks nonākt nabadzībā ir 22 % sieviešu pēc 65 gadu vecuma, savukārt no vīriešiem šāds risks ir tikai 16 %.

Lai cīnītos pret šo diskrimināciju, Komisija

  • sagatavos darbavietas programmas, piemēram, balvas, dzimumu līdztiesības uzlabošanas jomā aktīvu uzņēmumu novērtēšanu,
  • palīdzēs darba devējiem identificēt un koriģēt nepamatotas atšķirības atalgojumā, piedāvājot viņiem atbilstošus rīkus, tādus kā vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirību kalkulatori,
  • mudinās sievietes un vīriešus izvēlēties profesijas, kurās viņi ir mazākumā,
  • gādās, lai vīriešiem un sievietēm būtu vieglāk sabalansēt darba un privātās dzīves pienākumus,
  • uzlabos atalgojuma caurskatāmību un izvērtēs, kā vienlīdzīgu atalgojumu ietekmē nepilnas slodzes darbs un darbs uz noteiktu laiku (tādu darbu bieži dara sievietes).

ES arī lūko likvidēt cita veida diskrimināciju darbavietā, kad dzimums ir šķērslis sievietēm ieņemt vadošu amatu.

Pēc šonedēļ noritējušās vadošo uzņēmēju tikšanās Komisija nākusi klajā ar aicinājumu uzņēmumiem brīvprātīgi English uzņemties saistības līdz 2015. gadam panākt, ka sieviešu skaits uzņēmumu valdēs sasniedz 30 %, bet līdz 2050. gadam — 40 %.

Pēc gada ES novērtēs progresu. Ja tas nebūs apmierinošs, Komisija gādās par pasākumiem, tostarp likumiem, lai panāktu izmaiņas. Šobrīd Eiropas lielāko uzņēmumu valdēs ir tikai 12 % sieviešu.

Šīs diskriminācijas likvidēšanas stratēģijas seko Komisijas dzimumu līdztiesības stratēģijai un tiks uzsvērtas Starptautiskajā Sieviešu dienā 8. martā.

Vairāk par dzimumu līdztiesību

Atalgojuma atšķirību kampaņa

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites