Navigointipolku

Tavoitteena samapalkkaisuus - 04/03/2011

Naispuolinen tutkija laboratoriossa © istock/Lise Gagne

EU:ssa vietetään ensimmäistä palkkatasa-arvon päivää 5. maaliskuuta. Sen yhteydessä EU sitoutuu uusiin toimiin naisten syrjinnän lopettamiseksi työelämässä.

Syrjimättömyys on yksi EU:n perusperiaatteista, ja siksi samasta työstä pitäisi saada samaa palkkaa. Samaa työtä tekevien naisten ja miesten tuloerot ovat viime vuosina pienentyneet, mutta kehitys on ollut hidasta. Naiset ansaitsevat EU:ssa edelleen keskimäärin 17,5 prosenttia miehiä vähemmän.

Ansaitakseen vuodessa yhtä paljon kuin mies naisen pitää siis keskimäärin tehdä töitä kaksi kuukautta pidempään - eli vuoden alusta maaliskuun alkuun asti. Tästä syystä 5. maaliskuuta on nimetty palkkatasa-arvon päiväksi.

Ero sukupuolten palkoissa osoittaa, että naisia syrjitään työelämässä. Sen seuraukset näkyvät monella saralla. Pienemmästä palkasta kertyy vähemmän eläkettä. Yli 65-vuotiaista naisista 22 prosenttia elää köyhyysrajan tuntumassa, kun miehillä vastaava luku on 16 prosenttia.

Eriarvoisuuden poistamiseksi komissio aikoo

  • tukea aloitteita, jotka edistävät tasa-arvoa työpaikoilla - hyviä esimerkkejä ovat tasa-arvoa edistäville yrityksille myönnettävät tasa-arvomerkit ja -palkinnot
  • tukea sellaisten välineiden kehittämistä (esim. palkkalaskuri), jotka auttavat työnantajia kartoittamaan ja poistamaan sukupuolten välisiä perusteettomia palkkaeroja
  • kannustaa naisia hakeutumaan perinteisiin miesten ammatteihin ja päinvastoin
  • helpottaa työ- ja yksityiselämän tasapainottamista
  • tutkia osa-aikatyön ja määräaikaisten työsopimusten, jotka ovat naisten keskuudessa yleisiä, vaikutusta palkkatasa-arvoon ja kartoittaa keinoja, joilla lisätään palkkojen läpinäkyvyyttä.

Työelämässä esiintyvän syrjinnän vuoksi naisten on myös miehiä vaikeampaa edetä johtotehtäviin. EU toimii myös tämän asian korjaamiseksi.

Komissio kutsui hiljattain koolle yritysjohtajia ja käynnisti tapaamisen perusteella vapaaehtoiskampanjan English naisten lisäämiseksi yritysten johtokunnissa. Kampanjassa pörssiyhtiöt voivat sitoutua kasvattamaan johtokuntansa naispuolisten jäsenten määrää 30 prosentilla vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Kampanjan tuloksia arvioidaan vuoden kuluttua. Jos ne eivät ole riittävät, komissio harkitsee jyrkempiä toimia, muun muassa lainsäädäntöä. Tätä nykyä Euroopan suurimpien yritysten johtokuntien jäsenistä vain 12 prosenttia on naisia.

Syrjinnän vastaiset toimet noudattavat komission tasa-arvostrategiaa . Syrjinnän torjunta on esillä myös kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta.

Lisätietoa sukupuolten tasa-arvosta

Sukupuolten palkkaeroja koskeva tiedotuskampanja

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä