Navigatsioonitee

Sugudevahelise palgaerinevuse vähendamine - 04/03/2011

Naisteadlane laboris © istock/Lise Gagne

Esimene ELi võrdse palga päev 5. märtsil annab märku püüdest lõpetada naiste diskrimineerimine tööl.

Võrdse töö eest võrdne palk - see on kooskõlas ELi ühe peamise põhimõttega - mittediskrimineerimisega. Kuigi palgaerinevused sama tööd tegevate meeste ja naiste vahel on vähenenud, on muutused liiga aeglased. Naised teenivad keskmiselt ikkagi 17,5% vähem kui mehed.

Võrdse palga päeva tähistatakse 5. märtsil konkreetsel põhjusel. Et teenida mehe aastapalga, peab 17,5% vähem teeniv naine töötama kaks kuud rohkem, s.o kuni 5. märtsini.

Palgavahe tekitab diskrimineerimist ja ebavõrdsust töökohal ning sellel on kaugeleulatuvad tagajärjed. Näiteks tähendab väiksem palk ka väiksemat pensioni. Selle tulemusel elavad 22% 65-aastastest või vanematest naistest vaesusriskis (meeste puhul 16%).

Asjaomase diskrimineerimisega võitlemiseks võtab komisjon järgmisi meetmeid:

  • töötab välja programmid, mille alusel autasustatakse ja reastatakse sugudevahelist võrdsust edendavaid ettevõtteid
  • aitab tööandjatel määrata kindlaks ning kõrvaldada põhjendamatud palgaerinevused, varustades nad selleks asjaomaste palgakalkulaatoritega
  • julgustab mehi ja naisi asuma töökohtadele, kus neil on alaesindatus
  • lihtsustab meeste ja naiste töö- ja eraelu tasakaalustamist
  • parandab palga läbipaistvust ning võrdse palga toimet osalise tööaja ja tähtajaliste lepingute korral (naiste puhul sagedased)

EL võtab meetmeid ka muude diskrimineerimisilmingute kõrvaldamiseks töökohtadel, mis takistavad naiste jõudmist juhtpositsioonidele.

Pärast käesoleval nädalal ettevõtete juhtidega toimunud kohtumist algatas komisjon vabatahtlikkusel põhineva kampaania English , kus ettevõtted saavad võtta kohustuse suurendada naiste osakaalu juhtorganites 2015. aastaks 30 protsendini ning 2050. aastaks 40 protsendini.

Komisjon hindab edusamme ühe aasta pärast. Kui neid ei ole, kaalub komisjon vastavate muutuste kujundamiseks samme, sealhulgas õigusakti vastuvõtmine. Praegu on Euroopa suurettevõtete juhtkondades naisi vaid 12%.

Diskrimineerimise lõpetamine on päevakorral seoses komisjoni sugudevahelise võrdsuse strateegiaga . Seda rõhutatakse ka rahvusvahelisel naistepäeval 8. märtsil.

Täiendavalt sugudevahelisest võrdsusest

Võrdse palga kampaania

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad