Διαδρομή πλοήγησης

Γεφυρώνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων - 04/03/2011

Ερευνήτρια εργαστηρίου © istock/Lise Gagne

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Μισθών στις 5 Μαρτίου σηματοδοτεί τη δέσμευση να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά των γυναικών στο χώρο εργασίας.

Η ίση αμοιβή για ίση εργασία στηρίζεται σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Παρόλο που οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών που κάνουν την ίδια εργασία έχουν μειωθεί, η πρόοδος που σημειώνεται είναι εξαιρετικά αργή - οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 17,5% χαμηλότερα από τους άνδρες.

Η ημέρα της ισότητας των μισθών γιορτάζεται στις 5 Μαρτίου για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να κερδίσουν το ίδιο ποσό που κερδίζουν οι άνδρες ετησίως, οι γυναίκες, οι οποίες αμείβονται κατά 17,5% χαμηλότερα, θα πρέπει να εργαστούν δύο μήνες επιπλέον - έως τις 5 Μαρτίου.

Το μισθολογικό χάσμα οδηγεί σε συνεχιζόμενες διακρίσεις και ανισότητες στο χώρο εργασίας με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Για παράδειγμα, μικρότερος μισθός σημαίνει μικρότερη σύνταξη. Με αποτέλεσμα, το 22% των γυναικών ηλικίας 65 ετών και άνω να απειλείται με φτώχεια σε σύγκριση με το 16% των ανδρών.

Για να αντιμετωπίσει τη διακριτική αυτή μεταχείριση, η Επιτροπή:

  • θα θεσπίσει προγράμματα στο χώρο εργασίας όπως έπαθλα, βραβεία και άλλες μορφές αναγνώρισης των εταιριών που προάγουν την ισότητα των δύο φύλων
  • θα βοηθήσει τους εργοδότες να εντοπίσουν και να διορθώσουν τις αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία, όπως υπολογιστές μισθών των δύο φύλων
  • θα ενθαρρύνει τις γυναίκες και τους άνδρες να ασκήσουν επαγγέλματα στα οποία υποεκπροσωπούνται
  • θα διευκολύνει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής,
  • θα βελτιώσει τη μισθολογική διαφάνεια και θα μειώσει τις αρνητικές συνέπειες στην ίση αμοιβή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (που δίδονται συχνά στις γυναίκες).

Η ΕΕ καταβάλλει επίσης προσπάθειες προκειμένου να εξαλειφθεί μια άλλη διάκριση στο χώρο εργασίας - τα εμπόδια λόγω φύλου που αποτρέπουν τις γυναίκες να ανέλθουν σε υψηλές θέσεις.

Έπειτα από τη συνάντησή της με Ευρωπαίους επικεφαλής επιχειρήσεων αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή ξεκίνησε ένα εθελοντικό πρόγραμμα English μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις θα δεσμευθούν να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια, σε 30% μέχρι το 2015 και σε 40% μέχρι το 2050.

Η ΕΕ θα αξιολογήσει την πρόοδο έπειτα από ένα έτος. Εάν δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα - μεταξύ άλλων νομοθετικές διατάξεις - για να επιβάλει αλλαγές στις ανώτερες θέσεις. Επί του παρόντος, μόνο το 12% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου θα αποτελέσει την ευκαιρία να προβληθούν οι προσπάθειες για να εξαλειφθούν οι διακρίσεις. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής για την ισότητα ανδρών και γυναικών που εφαρμόζει η Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες για την ισότητα ανδρών και γυναικών

Εκστρατεία κατά των μισθολογικών διαφορών

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι