Cesta

Jak odstranit rozdíly v odměňování mužů a žen - 04/03/2011

Výzkumná pracovnice v laboratoři © istock/Lise Gagne

Prvním Evropským dnem rovného odměňování si Unie připomíná svůj závazek skoncovat s platovou diskriminací žen na pracovištích.

Požadavek stejné odměny za stejnou práci vychází z jednoho ze základních principů fungování Unie - rovného zacházení. Úsilí o odstranění rozdílů v odměňování mužů a žen již přineslo výsledky. Dostavují se však příliš pomalu. Ženy vydělají za celý život v průměru o 17,5 % méně než muži.

Není náhodou, že Den rovného odměňování připadá na 5. března. Aby žena vydělala tolik jako muži, musí pracovat o dva měsíce déle - přepočteno na roční výdělek, až do 5. března.

Rozdíly v odměňování jsou formou diskriminace a odrazem nerovného zacházení na pracovišti. Mají dalekosáhlé dopady. Nižší plat znamená například nižší důchod. Další zajímavé srovnání: ve věkové kategorii nad 65 let je chudobou ohroženo 22 % žen, ale jen 16 % mužů.

V zájmu řešení situace se Evropská komise zavázala k následujícím opatřením:

  • vytvářet programy zaměřené na zaměstnavatele - například ocenění a žebříčky společností, které respektují rovnost žen a mužů
  • pomáhat zaměstnavatelům odhalovat a korigovat rozdíly v odměňování, například poskytnutím nástrojů k provádění příslušných výpočtů
  • motivovat ženy/muže k tomu, aby se hlásili do těch zaměstnání, ve kterých jsou málo zastoupeny/zastoupeni
  • usnadnit ženám i mužům sladit soukromý a pracovní život
  • zvýšit transparentnost odměňování a sledovat dopad opatření i u pracovníků na částečný úvazek a pracovníků se smlouvou na dobu určitou (na kterou často pracují právě ženy)

EU zároveň usiluje o odstranění dalšího typu diskriminace: ženy jsou méně často jmenovány do významných pracovních pozic.

Na základě výsledků jednání s představiteli podnikatelské sféry Komise umožní veřejným společnostem přijmout dobrovolný závazek English zvýšit počet žen ve vedoucích pozicích - na 30 % do roku 2015 a o dalších 10 % do roku 2050.

Po roce Komise zhodnotí, jaký byl ve věci učiněn pokrok, a pokud výsledky nebudou uspokojivé, zváží další kroky - včetně právních. V současnosti jsou ženy ve správních radách velkých evropských společností zastoupeny pouze 12 %.

Antidiskriminační opatření Komise vycházejí z její strategie za rovné postavení žen a mužů a budou též jedním z témat akcí pořádaných 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Další zdroje k tématu rovnosti žen a mužů

Kampaň za rovné odměňování

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy