Навигационна пътека

Жена в лаборатория © istock/Lise Gagne

Първият ден на равното заплащане в ЕС на 5 март демонстрира ангажимент за премахване на дискриминацията срещу жените на работното място.

Изискването за еднакво заплащане за еднакъв труд е свързано с един от основните принципи на ЕС - недискриминацията. Въпреки че разликата в заплащането между мъже и жени, изпълняващи една и съща работа намалява, това става твърде бавно - жените все още печелят средно със 17,5 % по-малко от мъжете.

Има конкретна причина точно 5 март да бъде избран за ден на равното заплащане. За да спечели сумата, която един мъж изкарва за година, една жена, чиято заплата е със 17,5 % по-ниска, трябва да работи 2 месеца допълнително - до 5 март.

Различията в заплащането говорят за наличие на дискриминация и неравенство на работното място и имат дълготрайни последици. Например, по-ниско заплащане означава по-малка пенсия. В резултат на това 22 % от жените на възраст над 64 години са изложени на риска от бедност в сравнение с 16 % при мъжете.

За да се справи с тази дискриминация, Комисията ще:

  • разработи програми за работното място като отличия, награди и класирания за компании, подобряващи равенството между половете
  • помогне на работодателите да открият и коригират неоправданите различия в заплащането, като им предостави подходящи инструменти от рода на калкулатори на заплащането според пола
  • насърчи жените и мъжете да навлизат в професии, където не са достатъчно представени
  • улесни поддържането на баланса между личен и професионален живот и при двата пола
  • подобри прозрачността на заплащането и на ефекта от договорите за работа на непълно работно време и на срочните договори върху равното заплащане (такива договори често се сключват с жени)

ЕС работи за премахването и на друг вид дискриминация на работното място - недопускането на жени до ръководни позиции.

След среща с бизнес лидери през тази седмица Комисията прикани English публичните компании да обещаят да увеличат броя на жените в бордовете си до 30 % до 2015 г. и до 40 % до 2050 г.

След една година ЕС ще оцени напредъка. Ако той е незадоволителен, Комисията ще предприеме стъпки, включително закон, за да наложи промяната. В момента едва 12 % от членовете на бордовете на най-големите европейски компании са жени.

Подходите за премахване на дискриминацията съответстват на стратегията за равенство между половете на Комисията и ще бъдат подчертани на 8 март - Международния ден на жените.

Още за равенството между половете

Кампания за различията в заплащането

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки