Navigācijas ceļš

Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011) - 06/01/2011

Eiropas Brīvprātīgā darba gada logotips, kurā redzamas trīs kopā sadotas rokas © ES

Veselu gadu turpināsies kampaņa, kuras nolūks ir pievērst uzmanību pašreizējo brīvprātīgo veikumam, viņu problēmām, kā arī rosināt iedzīvotājus plašāk iesaistīties šajā kustībā.

Brīvprātīgo darbs nāk par labu visiem un tuvina atšķirīgas kopienas. Brīvprātīgajiem tā ir iespēja atdot sabiedrībai atpakaļ daļu no tā, ko sabiedrība viņiem ir devusi, un apgūt jaunas prasmes. Šis darbs izpaužas dažādi, piemēram, kā palīdzība sporta klubā, skolā, slimnīcā vai labdarības organizācijā. Pašlaik ap 20 % eiropiešu velta daļu sava brīvā laika brīvprātīgo kustībai.

Eiropas Brīvprātīgā darba gads DeutschEnglishfrançaisNederlands ir kampaņa, ar kuras palīdzību iecerēts rosināt sabiedrību plašāk iesaistīties brīvprātīgo kustībā. To paredzēts panākt šādi:

  • atvieglot iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā;
  • pateikties brīvprātīgajiem, piemēram, oficiāli atzīstot prasmes, ko viņi ieguvuši, piedaloties šajā kustībā;
  • uzlabot brīvprātīgā darba kvalitāti, nodrošinot mācības un piemeklējot piemērotas vakances;
  • veicināt izpratni, ka brīvprātīgais darbs ir vērtība.

Visu gadu kāda brīvprātīgo grupa ceļos pa visu ES, lai cilvēkiem pastāstītu par darbu, ko viņi apņēmušies. Katrā valstī viņi pavadīs 10 dienas, kurās viņi tiksies arī ar politikas veidotājiem, lai apspriestu svarīgākos jautājumus.

Brīvprātīgu žurnālistu grupa (kopumā 27 žurnālisti) pēc kārtas atspoguļos grupas viesošanos katrā valstī un izveidos audiovizuālus materiālus, un sacerēs rakstus. Tos pārraidīs vai publicēs gan plašsaziņas līdzekļos, gan internetā.

Gada gaitā sarīkos arī četras augsta līmeņa konferences, kurās apspriedīs būtiskākos jautājumus, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu.

Valstu līmenī darbu koordinēs Eiropas Brīvprātīgā darba gada apvienība English — 2007. gadā izveidota organizācija, kas vieno 33 Eiropas brīvprātīgo tīklus. Potenciālie brīvprātīgie šīs apvienības tīmekļa vietnē var atrast ziņas par iespējām piedalīties šajā kustībā, kā arī apņemties atvēlēt brīvprātīgajam darbam konkrētu stundu skaitu un pat uzzināt, cik daudz brīvprātīgā darba stundu ir solīts atvēlēt kopš 1. janvāra.

ES jau daudzus gadus atbalsta brīvprātīgo darbu, un 1996. gadā tā izveidoja Eiropas brīvprātīgo dienestu DeutschEnglishfrançais, lai rosinātu jauniešus pieteikties šādam darbam ārzemēs starp vietējiem iedzīvotājiem.

Vienlaicīgi ar šo Eiropas gadu notiek arī ANO rīkotie pasākumi, kuros atzīmē desmito gadskārtu, kopš tiek rīkots starptautiskais Brīvprātīgo gads. Eiropas gads papildina šos ANO pasākumus.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites