Cosán nascleanúna

2011 - Bliain Eorpach na hOibre Deonaí - 06/01/2011

Lógó do Bhliain Eorpach na hOibre Deonaí, ina bhfuil 3 lámh chomhghlasáilte © AE

Feachtas bliana chun obair na n-oibrithe deonacha a cheiliúradh, chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá rompu is chun breis daoine a mhisniú chun páirt a ghlacadh.

Baineann cách tairbhe as obair dheonach, rud a dhlúthaíonn pobail le chéile. D'oibrithe deonacha, sin slí chun rud éigin a thabhairt ar ais don tsochaí is chun scileanna nua a fháil. Is iomaí cineál di atá ann, amhail cabhrú i gclub spóirt, i scoil, in ospidéal nó i gcarthanacht. Inniu, tá thart ar 20% de na hEorpaigh a thugann a gcuid ama don obair dheonach.

Tá faoi Bhliain Eorpach na hOibre Deonaí DeutschEnglishfrançaisNederlands breis daoine a mhisniú chun páirt a ghlacadh trí:

  • thosú ar obair dheonach a éascú
  • oibrithe deonacha a aithint, mar shampla, aitheantas foirmeálta do na scileanna a thugann an obair dóibh
  • mianach na hoibre deonaí a fheabhsú trí oiliúint is oibrithe deonacha a chur i bhfolúntais oiriúnacha
  • feasacht a ardú faoi luach na hoibre deonaí.

Seachnóin na bliana, beidh grúpa oibrithe deonacha ag taisteal ar fud an AE chun a gcuid oibre a thaispeáint do dhaoine. Sna 10 lá a bheidh siad i ngach tír, buailfidh siad le déantóirí beartas chun a bhfuil tábhachtach dóibh a phlé.

Clúdóidh foireann 27 iriseoir deonach gach céim den turas ar a seal is déanfaidh siad sraith tuarascálacha scríofa agus closamhairc a chraolfar is a fhoilseofar san meáin agus ar líne.

Tionólfar ceithre chomhdháil ardíomhá i rith na bliana chun eochaircheisteanna faoin obair dheonach a mheas.

Ag an leibhéal náisiúnta comhordóidh Comhaontas BEHD English an obair, sin braisle 33 líonra Eorpach um obair dheonach a bunaíodh in 2007. Daoine a bhfuil suim acu san obair dheonach, féadfaidh siad suíomh an Chomhaontais a úsáid le teacht ar dheiseanna, le tiomantas a dhéanamh go ceann tréimhse ama ar leith nó fiú le féachaint cé mhéid uaireanta deonacha a gealladh ó 1 Eanáir.

Is fada atá an AE ag obair chun obair dheonach a chur chun cinn agus i 1996 bhunaigh sé Seirbhís Dheonach na hEorpa DeutschEnglishfrançais chun daoine óga a mhisniú chun obair dheonach a dhéanamh i bpobail áítiúla thar lear.

Is ionann am don Bhlian Eorpach is do ghníomhaiochtaí faoi cheannas na NA chun deichiú féile Bhliain Idirnáisiúnta na nOibrithe Deonacha a cheiliúradh.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links