Cesta

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví - 06/01/2011

Logo Evropského roku dobrovolnictví zobrazující tři propojené ruce © EU

Tato celoroční kampaň vyzdvihuje lidi, kteří se věnují dobrovolnické činnosti, zabývá se otázkami, které tito lidé musejí řešit, a snaží se rozšířit jejich okruh.

Dobrovolnická činnost je prospěšná pro celou společnost a posiluje její soudržnost. Dobrovolnou činností lidé společnosti vracejí to, co do nich vložila, a zároveň se při ní něco nového naučí. Tato činnost má mnoho podob: výpomoc ve sportovních klubech, školách, nemocnicích nebo dobročinných organizacích. V současnosti se dobrovolnictví věnuje zhruba 20 % Evropanů.

Evropský rok dobrovolnictví DeutschEnglishfrançaisNederlands chce k této činnosti přilákat více lidí. Mělo by se to podařit, pokud budou splněny tyto cíle:

  • usnadnit cestu k výkonu dobrovolnické činnosti
  • ocenit práci dobrovolníků, například tím, že budou oficiálně uznány dovednosti, které při své činnosti nabyli
  • zvýšit kvalitu dobrovolnictví tím, že dobrovolníci budou procházet školením a posléze jim bude nabídnuta činnost odpovídají jejich kvalifikaci
  • zvýšit povědomí o důležitosti a významu dobrovolnictví.

Po celý rok bude po EU cestovat skupina dobrovolníků, která lidem představí svou práci. V každé zemi stráví deset dní, během nichž se setkají i s politiky, a budou s nimi diskutovat o tom, co je pro ně jako dobrovolníky při jejich činnosti důležité.

27 dobrovolných novinářů bude sledovat každou část této cesty a vytvářet seriál audiovizuálních a psaných reportáží, které budou odvysílány a publikovány ve sdělovacích prostředcích a na internetu.

Během roku se také uskuteční čtyři tematické konference, jež se budou věnovat zásadním otázkám dobrovolnické činnosti.

Činnost v jednotlivých členských státech bude koordinovat tzv. aliance Evropského roku dobrovolnictví English, která sdružuje 33 evropských dobrovolnických sítí a která byla zřízena v roce 2007. Lidé, kteří mají o dobrovolnickou činnost zájem, se mohou na stránkách aliance dovědět více o tom, kde jsou dobrovolníci potřeba, mohou se zavázat k výkonu dobrovolnické činnosti na určitý počet hodin nebo zjistit, ke kolika hodinám dobrovolnické činnosti se od 1. ledna zavázali ostatní.

Evropská unie prosazuje dobrovolnickou činnost již řadu let. V roce 1996 zřídila Evropskou dobrovolnickou službu DeutschEnglishfrançais, která nabízí mladým lidem možnost dobrovolnické práce v zahraničí.

Evropský rok doplňuje současně probíhající akce, jež pořádá Organizace spojených národů k připomenutí desátého výročí Mezinárodního roku dobrovolníků.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy