Sökväg

EU trappar upp kampen mot fattigdom och social utestängning - 16/12/2010

Man som tigger på gatan © EU

Ett nytt EU-initiativ ska hjälpa 20 miljoner människor att ta sig ur fattigdomen till 2020.

Över 80 miljoner människor i EU riskerar att bli fattiga. Den ekonomiska krisen har förvärrat problemet och de mest utsatta grupperna har fått ta den hårdaste smällen. Om EU ska nå sitt 2020-mål English måste vi göra något på en gång.

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning English ska hjälpa regeringarna och andra aktörer att hitta nya och bättre sätt att bekämpa fattigdom.

Att bekämpa fattigdom är främst de enskilda EU-ländernas ansvar. Men mål och strategier på EU-nivå har gjort ländernas åtgärder mot till exempel barnfattigdom och hemlöshet mer effektiva.

Kommissionen vill nu främja nytänkande inom socialpolitiken och utvärdera nya idéer och reformer genom små projekt. Tanken är att EU-länderna ska lära av varandras erfarenheter och anpassa sin egen politik så att den får större genomslag.

De närmaste åren får vi se flera initiativ, bland annat samordning av policyutbyte, nya lagar och finansiering av projekt. Särskilda insatser ska göras för dem som löper störst risk att drabbas av fattigdom, bland annat ungdomar, personer med funktionsnedsättning och minoritetsgrupper som romerna.

Insatser mot fattigdom behöver inte betyda större utgifter. Ett centralt mål är att se till att politiken blir effektivare. Inriktningen på social innovation och nytänkande ska hjälpa EU och EU-länderna att kartlägga var resurserna gör mest nytta.

Initiativen innebär en ny fas för EU:s inkluderingspolitik och bygger vidare på arbetet under Europaåret mot fattigdom och utestängning 2010.

Kampanjen har mobiliserat hela samhället och gjort fattigdomsbekämpning till en viktig politisk fråga, med över 700 projekt i 29 länder.

Vad EU gör mot fattigdom och social utestängning

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar