Navigacijska pot

Krepitev boja proti revščini in socialni izključenosti - 16/12/2010

Berač na ulici © EU

Nov načrt za uresničitev cilja EU do leta 2020: rešitev 20 milijonov ljudi iz revščine

Revščina ogroža več kot 80 milijonov ljudi v EU, njihov položaj pa je še poslabšala gospodarska kriza, saj je prizadela prav najbolj ranljive. Če hoče Evropska unija uresničiti svoj cilj iz strategije Evropa 2020 English, mora ukrepati zdaj.

Evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti English bo spodbudila nov način dela, državam in drugim partnerjem pa pomagala razviti učinkovitejše in inovativnejše metode boja proti revščini.

Boj proti revščini je sicer predvsem naloga posamezne države članice, vendar pa se je evropski pristop že izkazal kot uporabna pomoč pri povečanju učinkovitosti nacionalnih politik za reševanje vprašanja revščine otrok in brezdomcev.

Evropska komisija želi zdaj spodbuditi inovativnost v socialni politiki, kjer bi z majhnimi projekti lahko hitro preverili koristi morebitne nove politike ali reform. Tako bi se države EU lahko učile iz medsebojnih izkušenj in lažje prilagodile svoje socialne politike, da bodo imele kar največji učinek.

V naslednjih letih, zlasti v obdobju 2011-12, bo EU predstavila številne pobude, vključno s koordinacijo prostovoljne izmenjave politik in informacij, novimi predpisi in financiranjem projektov. Posebni ukrepi bodo namenjeni zlasti najbolj ogroženim, denimo mladim, invalidom in manjšinam (npr. Romom).

Boj proti revščini ni nujno povezan z večjimi izdatki - glavni cilj je večja učinkovitost reform. Večji pomen družbenih inovacij in preizkušanja novih zamisli bo celotni Evropski uniji pomagal odkriti, kje bodo imela vložena sredstva največji učinek.

S temi pobudami se začenja novo obdobje politik socialne vključenosti EU, izkoristile pa bodo tudi učinek in pridobitve evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti (2010).

V celoletni kampanji so sodelovali vsi družbeni sektorji, ki so z več kot 700 projekti v 29 državah poskrbeli, da je bilo vprašanje revščine nenehno pred očmi politikov.

Ukrepi EU za boj proti revščini in socialni izključenosti

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave