Navigačný riadok

Zintenzívnenie úsilia v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu - 16/12/2010

Žobrák na ulici © EU

Nový plán obsahuje stratégiu ako dosiahnuť cieľ EÚ - znížiť počet ľudí pod hranicou chudoby o 20 miliónov do roku 2020.

V EÚ je ohrozených chudobou viac ako 80 miliónov osôb a hospodárska kríza tento problém len umocnila - kríza najviac zasiahla najzraniteľnejších. Ak sa má dosiahnuť cieľ EÚ pre rok 2020 English musíme konať okamžite.

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu English prispeje k rozvoju nových pracovných postupov a pomôže vládam a iným aktérom vyvinúť účinnejšie a inovatívnejšie metódy potláčania chudoby.

Aj keď za boj proti chudobe zodpovedajú v prvom rade jednotlivé členské štáty, preukázalo sa, že celoeurópske ciele a prístupy pomohli zefektívniť vnútroštátne politiky v oblastiach, ako je napríklad chudoba detí a bezdomovectvo.

Komisia teraz plánuje podporovať inovatívny prístup v sociálnej politike, pričom malé projekty sa využijú na posúdenie nových politík a reforiem. Členské štáty by mali vo väčšej miere zúročiť prínosy výmeny osvedčených postupov a zefektívniť svoje sociálne politiky.

V nadchádzajúcich dvoch rokoch sa bude realizovať viacero opatrení, ako napríklad koordinácia dobrovoľníctva a výmena informácií, predložia sa nové legislatívne návrhy a nové programy financovanie projektov. Konkrétne iniciatívy sa zamerajú na najzraniteľnejšie osoby najmä mladých ľudí, osoby so zdravotným postihnutím a menšiny, napríklad na Rómov.

Potláčanie chudoby neznamená nevyhnutne nárast výdavkov. Hlavným zámerom reforiem je preto zefektívniť financovanie. Dôraz na sociálnu inováciu a novátorské prístupy pomôžu EÚ a členským štátom určiť oblasti, kde budú zdroje využité najlepšie.

Iniciatívy sú začiatkom novej éry politík EÚ zameraných na sociálne začlenenie a ich prostredníctvom sa naplno využije synergický efekt opatrení v rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Táto celoročná kampaň, v rámci ktorej sa v 29 krajinách uskutočnilo viac ako 700 projektov, zmobilizovala všetky zložky spoločnosti a pomohla udržať problematiku chudoby medzi prioritami politického programu.

Nové opatrenia EÚ v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy