Ścieżka nawigacji

Razem przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu - 16/12/2010

Mężczyzna żebrzący na ulicy © UE

Nowa strategia obejmuje plan wydźwignięcia 20 mln osób z ubóstwa - jest to jeden z celów UE na rok 2020.

Ponad 80 mln osób w UE jest zagrożonych ubóstwem. Sytuację pogorszył jeszcze kryzys gospodarczy - jego skutki najboleśniej odczuły osoby w najtrudniejszym położeniu. Aby móc osiągnąć cel postawiony w strategii Europa 2020 English, musimy zacząć działać już teraz.

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym English wskaże nowe sposoby działania i pomoże rządom i innym zainteresowanym stronom w opracowaniu skuteczniejszych i bardziej nowatorskich metod walki z ubóstwem.

Wprawdzie to przede wszystkim państwa członkowskie są odpowiedzialne za zwalczanie ubóstwa, jednak ogólnounijne cele i metody działania już wcześniej zwiększyły skuteczność polityki krajowej w takich obszarach, jak ubóstwo dzieci i zjawisko bezdomności.

Komisja chce teraz wesprzeć innowacyjność w dziedzinie polityki społecznej, oceniając na podstawie małych projektów możliwe nowe kierunki polityki i reform. A wszystko to po to, aby kraje UE mogły uczyć się od siebie, a w dłuższej perspektywie - zestroić ze sobą nawzajem swoją politykę społeczną, tak aby przynosiła więcej rezultatów.

Na nadchodzące lata (zwłaszcza 2011-2012) zapowiadanych jest szereg inicjatyw, w tym skoordynowanie polityki dotyczącej wolontariatu i wymiany informacji, nowe przepisy i finansowanie projektów. Konkretne działania skoncentrują się wokół niesienia pomocy grupom w najtrudniejszej sytuacji, w tym młodzieży, osobom niepełnosprawnym i mniejszościom takim jak Romowie.

Wytoczenie wojny ubóstwu niekoniecznie oznacza zwiększenie wydatków. Głównym celem jest podniesienie skuteczności reform. Nacisk na innowacje i eksperymenty o charakterze społecznym powinien pomóc UE i jej państwom członkowskim w zidentyfikowaniu obszarów, w których środki finansowe przełożą się na największe rezultaty.

Inicjatywy te to początek nowego etapu unijnej polityki włączenia społecznego - impulsu do ich realizacji dostarczył Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Całoroczna kampania zmobilizowała wszystkie grupy społeczne i utrzymała problem ubóstwa wysoko na liście politycznych priorytetów - w 29 krajach zrealizowano z tej okazji ponad 700 projektów.

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym - działania UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki