Kruimelpad

Europa vecht tegen armoede en sociale uitsluiting - 16/12/2010

Man bedelt op straat © EU

Nieuw plan om 20 miljoen mensen uit de armoede te krijgen: EU-doelstelling voor 2020.

Meer dan 80 miljoen mensen in de EU lopen kans in armoede af te glijden. De problemen zijn verergerd door de economische crisis die de zwaksten het hardst heeft geraakt. Om de doelstelling van EU 2020 English te bereiken, moeten we nu de handen uit de mouwen steken.

Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting English zal nieuwe werkwijzen stimuleren en regeringen en andere organisaties helpen nieuwe en efficiëntere methoden te ontwikkelen om armoede aan te pakken.

Hoewel armoedebestrijding vooral een zaak van de EU-landen zelf is, hebben doelstellingen voor de hele EU al bijgedragen aan beter nationaal beleid op het vlak van bijv. kinderen in armoede en daklozen.

De Commissie wil nu het sociale beleid innoveren, met behulp van kleine projecten om nieuw beleid of hervormingen te evalueren. Het doel is dat de EU-landen leren van elkaars ervaringen.

In de komende jaren (vooral in 2011 en 2012) wordt er een reeks initiatieven gelanceerd, waaronder de coördinatie van vrijwilligersbeleid en informatie-uitwisseling, nieuwe wetgeving en financiering van projecten. Er komen specifieke acties voor de kwetsbaarsten, waaronder jongeren, gehandicapten en minderheden, zoals Roma.

Betere armoedebestrijding hoeft niet meer te kosten. De EU mikt op hervormingen die armoedebestrijding efficiënter maakt. De nadruk zal liggen op maatschappelijke vernieuwing en proefprojecten, waardoor de EU en de EU-landen kunnen nagaan welke maatregelen het best werken.

Deze initiatieven luiden een nieuwe fase in van het EU-beleid voor sociale inclusie, in het kielzog van het Europees Jaar tegen armoede en uitsluiting, 2010.

Alle lagen van de samenleving waren betrokken bij dit Europees Jaan, dat meer dan 700 projecten in 29 landen telde. Het heeft geholpen om armoede hoog op de politieke agenda te houden.

EU-actie tegen armoede en sociale uitsluiting

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links