Navigācijas ceļš

Paredzēts aktīvāk izskaust nabadzību un sociālo atstumtību - 16/12/2010

Uz ielas ubagojošs vīrietis © ES

Jaunā plānā izklāstīta stratēģija, kā no nabadzības slazda izglābt 20 miljonus cilvēku (tādu mērķi ES izvirzījusi līdz 2020. gadam).

Eiropas Savienībā ap 80 miljoni cilvēku ir uz nabadzības sliekšņa, un ekonomikas krīze šo problēmu ir tikai vēl vairāk padziļinājusi, jo krīzē visvairāk cietuši tieši neaizsargātākie iedzīvotāji. Lai sasniegtu līdz 2020. gadam noteikto ES mērķi English, jāsāk rīkoties jau tagad.

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību English rosinās ieviest jaunus darbības veidus un gan valdībām, gan citām ieinteresētajām personām palīdzēs izstrādāt efektīvākas un novatoriskas metodes, kā cīnīties ar nabadzību.

Lai arī nabadzības izskaušana ir pirmām kārtām pašu dalībvalstu kompetencē, ES mēroga mērķi un pieeja ir palīdzējuši padarīt iedarbīgāku valstu politiku attiecībā uz bērnu nabadzību un bezpajumtniekiem.

Tagad Komisija vēlas rosināt sociālās politikas modernizāciju, ar nelielu projektu palīdzību izvērtējot potenciālo jauno politiku un reformas. Mērķis ir panākt, lai ES dalībvalstis mācītos cita no citas pieredzes un lai tās galu galā pilnveidotu savu sociālo politiku tā, lai tai būtu lielāka ietekme.

Tuvākajos gados (jo īpaši 2011.-2012. g.) būs daudz jaunu iniciatīvu, tostarp brīvprātīgas politikas koordinācija, informācijas apmaiņa, jauni tiesību akti un finansējums projektiem. Sevišķi apdraudētām grupām, tostarp, jauniešiem, invalīdiem un mazākumtautībām, piemēram, romiem, paredzēs īpašus pasākumus.

Nabadzības izskaušana nebūt nav automātiski saistīta ar lielākiem izdevumiem. Viens no svarīgākajiem mērķiem ir veikt reformas, lai uzlabotu efektivitāti. Īpašu uzmanību pievēršot sociālajai inovācijai un eksperimentiem, ES un tās dalībvalstīm būs vieglāk saprast, kurās jomās ieguldītie resursi sniedz vislielāko atdevi.

Šīs iniciatīvas iezīmē jaunu ES sociālās integrācijas politikas posmu, un tajās izmantos iestrādes, ko devis Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).

Šī veselu gadu ilgā kampaņa mobilizēja visus sabiedrības slāņus un palīdzēja nabadzības problēmu paturēt politiskās darba kārtības augšgalā — 29 valstīs īstenoti vairāk nekā 700 projekti.

ES pasākumi, kuru mērķis ir izskaust nabadzību un sociālo atstumtību

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites