Naršymo kelias

Atkaklesnė kova su skurdu ir socialine atskirtimi - 16/12/2010

Elgeta gatvėje © ES

Vienas iš ES tikslų, kuriuos norima pasiekti iki 2020 m., - padėti 20 mln. žmonių išsivaduoti iš skurdo.

Daugiau kaip aštuoniasdešimčiai milijonų Europos Sąjungos gyventojų gresia skurdas. Dėl ekonomikos krizės ši problema tapo dar aštresnė, nes labiausiai dėl krizės nukentėjo neturtingiausieji. Norint pasiekti strategijos "Europa 2020" English tikslus, veiksmų būtina imtis nedelsiant.

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi platforma English bus skatinama ieškoti naujų veiklos būdų ir padedama vyriausybėms ir kitiems veikėjams kurti veiksmingesnius ir naujoviškesnius kovos su skurdu metodus.

Nors kova su skurdu yra visų pirma atskirų valstybių narių kompetencija, nustačius ES lygmens tikslus ir metodus, valstybėms narėms pasidarė lengviau formuoti veiksmingesnę kai kurių sričių politiką, pavyzdžiui, spręsti vaikų skurdo ir benamystės problemas.

Dabar Komisija norėtų paskatinti atnaujinti socialinę politiką. Galimos naujos politinės priemonės ir reformos būtų vertinamos remiantis nedideliais bandomaisiais projektais. Siekiama, kad ES šalys mokytųsi iš viena kitos patirties ir taip derintų savo socialinę politiką, kad jos poveikis būtų kuo didesnis.

Ateityje, ypač 2011-2012 m., bus imtasi kelių iniciatyvų, be kita ko, politikos ir informacijos mainų koordinavimo, naujų teisės aktų rengimo ir projektų finansavimo. Be to, bus imtasi veiksmų, skirtų žmonėms, kuriems skurdas gresia labiausiai: jaunimui, neįgaliesiems ir mažumų atstovams, pvz., romams, ir kt.

Tai, kad bus atkakliau kovojama su skurdu, nebūtinai reiškia, kad bus leidžiama daugiau pinigų. Svarbiausias tikslas - veiksmingiau vykdyti reformas. Daug dėmesio skiriant socialinėms inovacijoms ir bandomiesiems projektams, Europos Sąjungai ir jos narėms turėtų būti lengviau nuspręsti, kaip veiksmingiausiai naudoti išteklius.

Šiomis iniciatyvomis pradedamas naujas ES socialinės įtraukties politikos etapas. Jų imtis pastūmėjo Europos kovos su skurdu ir atskirtimi metų (2010-ųjų) iniciatyvos.

Šioje metus trukusioje kampanijoje dalyvavo visi visuomenės sluoksniai, skurdas buvo vienas svarbiausių politinės darbotvarkės klausimų - su juo kovoti 29 šalyse parengta 700 projektų.

ES kova su skurdu ir socialine atskirtimi

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos