Navigointipolku

EU tehostaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa - 16/12/2010

Mies kerjää kadulla © EU

Uuden aloitteen tavoitteena on vähentää köyhien ja syrjäytyneiden määrää ainakin 20 miljoonalla hengellä vuoteen 2020 mennessä.

Köyhyysriski on EU:ssa yli 80 miljoonan ihmisen todellisuutta. Talouskriisi on entisestään pahentanut ongelmaa, ja sen vaikutuksista ovat kärsineet eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Jos EU:n vuodelle 2020 asettama tavoite English halutaan saavuttaa, toimiin on ryhdyttävä heti.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen eurooppalainen foorumi English pyrkii uudistamaan työskentelytapoja ja auttamaan EU-maita ja muita toimijoita kehittämään tehokkaampia ja innovatiivisempia ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi.

Vaikka köyhyyden torjunta on ensisijaisesti jäsenmaiden tehtävä, EU:n laajuiset tavoitteet ja yhteiset lähestymistavat ovat auttaneet tehostamaan kansallisia politiikkoja. Esimerkiksi lasten köyhyyden ja asunnottomuuden vähentämisessä on edistytty.

Komissio haluaa nyt edistää sosiaalipoliittista innovointia, jossa politiikan muutoksia tai uudistuksia arvioidaan ensin pienten kokeiluhankkeiden avulla. Tavoitteena on, että EU-maat oppivat toistensa kokemuksista ja uudistavat sosiaalipolitiikkaansa sen vaikutusten parantamiseksi.

Lähivuosina, ja etenkin vuosina 2011-2012, käynnistetään useita hankkeita, joilla tehostetaan mm. toteutettavien politiikkojen ja tiedonvaihdon koordinointia. Lisäksi ehdotetaan uutta lainsäädäntöä ja hankkeisiin suunnattavaa rahoitusta. EU pyrkii helpottamaan etenkin suurimpien riskiryhmien olosuhteita. Näihin kuuluvat nuoret, vammaiset ja vähemmistöt kuten romanit.

Köyhyyden torjunta ei välttämättä merkitse menojen kasvua. Uudistusten keskeisenä tavoitteena onkin toiminnan tehostaminen. Foorumi keskittyy etenkin sosiaaliseen innovointiin ja kokeiluhankkeisiin. Tavoitteena on auttaa EU:ta ja sen jäsenmaita määrittämään, missä politiikoilla on tuntuvimmat vaikutukset.

Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi aloittaa uuden vaiheen EU:n sosiaalisen osallisuuden politiikassa. Se hyödyntää Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010 asialle antamaa poliittista lisäpontta.

Teemavuoden toimintaan on osallistuttu kaikilla yhteiskunnan aloilla. Samalla köyhyys on nostettu poliittisesti tärkeäksi aiheeksi. Vuoden aikana 29 maassa on järjestetty yli 700 hanketta.

EU:n toiminta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä