Navigatsioonitee

Tõhusam võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu - 16/12/2010

Mees tänaval kerjamas © EL

Uues kavas on esitatud strateegia, millega soovitakse vaesusest välja tuua 20 miljonit inimest - ELi eesmärk 2020. aastaks.

Enam kui 80 miljonit inimest ELis ähvardab vaeususeoht ning majanduskriis on seda olukorda veelgi halvemaks muutnud - kõige haavatavamaid tabas see kõige rängemalt. Kui soovitakse saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia English eesmärki, tuleb tööd selleks alustada kohe.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammis English julgustatakse võtma kasutusele uusi töömeetodeid ning aidatakse valitsustel ning muudel osapooltel töötada välja tõhusamaid ja uuenduslikumaid meetodeid vaesuse vastu võitlemiseks.

Kuigi vaesuse vastane võitlus toimub eelkõige liikmesriikide endi vastutusel, on kogu ELi hõlmavad eesmärgid ja lähenemisviisid aidanud tõhusamaks muuta riikliku poliitika sellistes valdkondades nagu laste ning kodutute vaesus.

Komisjon soovib nüüd edendada innovatsiooni sotsiaalpoliitikas, kasutades väiksemaid projekte , et hinnata potentsiaalseid uusi poliitikasuundumusi või reforme. Eesmärk on, et ELi liikmesriigid õpiksid üksteise kogemustest ning määratleksid oma sotsiaalpoliitika selliselt, et sellel oleks suurem mõju.

Järgnevatel aastatel (eelkõige 2011. ja 2012. aastal) käivitatakse erinevaid algatusi - vabatahtliku poliitika ja teabejagamise koordineerimine, uued õigusaktid ning projektide rahastamine. Konkreetsed meetmed suunatakse neile, kes on kõige enam ohustatud, sealhulgas noored, puuetega inimesed ning vähemusrühmad (nt romad).

Vaesuse vastu võitlemine ei tähenda ilmtingimata suuremaid kulutusi. Peamine eesmärk on suunata reformid suurema tõhususe saavutamisele. Suurem keskendumine sotsiaalsele innovatsioonile ning katsetamisele peaks aitama ELil ja selle liikmesriikidel tuvastada, kus on vahenditel kõige suurem mõju.

Kõnealused algatused märgivad uue etapi algust sotsiaalset kaasatust käsitleva ELi poliitika puhul ning on väga asjakohaselt ajastatud, võttes arvesse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastat (2010).

Kogu aasta kestnud kampaania mobiliseeris kõik ühiskonnakihid ja aitas hoida vaesuse temaatika poliitilise päevakorra eesotsas ning selle raames käivitati rohkem kui 700 projekti 29 riigis.

ELi meetmed vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad