Διαδρομή πλοήγησης

Μάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού - 16/12/2010

Άνδρας ζητιανεύει στο δρόμο © EU

Νέα στρατηγική για να βγούν 20 εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ κινδυνεύουν από τη φτώχεια, και η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία πλήττει περισσότερο τους ασθενέστερους. Αν θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» English, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε χωρίς καθυστέρηση.

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κονωνικού αποκλεισμού English θα προωθήσει νέους τρόπους εργασίας και θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς να αναπτύξουν αποτελεσματικότερες και καινοτόμες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αν και η καταπολέμηση της φτώχειας είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι στόχοι και οι προσεγγίσεις που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ συνέβαλαν στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων εθνικών πολιτικών σε τομείς όπως η παιδική φτώχεια και η έλλειψη στέγης.

Τώρα, η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει καινοτόμα μέτρα κοινωνικής πολιτικής και, βασιζόμενη σε μικρά σχέδια, να αξιολογήσει νέες ενδεχόμενες πολιτικές ή μεταρρυθμίσεις. Στόχος της είναι να ανταλλάξουν τα κράτη μέλη τις εμπειρίες τους και σε τελική φάση να εναρμονίσουν τις κοινωνικές τους πολιτικές ώστε αυτές να είναι αποτελεσματικότερες.

Τα επόμενα χρόνια, ειδικότερα το διάστημα 2011-2012, θα ανακοινωθούν νέες πρωτοβουλίες, όπως ο συντονισμός της πολιτικής για τον εθελοντισμό, η διάδοση πληροφοριών, νέα νομοθετικά μέτρα και χρηματοδότηση έργων. Θα προβλεφθούν ειδικές δράσεις για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τις εθνοτικές μειονότητες (π.χ. Ρομά).

Η καταπολέμηση της φτώχειας δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη αύξηση των δαπανών. Θα αναληφθούν κυρίως μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η επικέντρωση των δράσεων στην κοινωνική καινοτομία και τον πειραματισμό θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιλέξουν τους τομείς στους οποίους η διάθεση πόρων θα έχει τα περισσότερα αποτελέσματα.

Οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης της ΕΕ, και θα αξιοποιήσουν τη δυναμική που έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η εκστρατεία αυτή διήρκεσε ένα χρόνο και κινητοποίησε όλα τα τμήματα της κοινωνίας με την υλοποίηση περισσότερων από 700 έργων σε 29 χώρες, αλλά, κυρίως, συνέβαλε στη διατήρηση του ζητήματος της φτώχειας ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι