Cesta

Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení nabírá na intenzitě - 16/12/2010

Ulice z pohledu muže žebrajícího vsedě na zemi s umělohmotným kelímkem v ruce © EU

Cílem nové strategie EU je, aby se do roku 2020 podařilo vymanit z chudoby 20 milionům lidí

Více než 80 milionům lidí v EU hrozí chudoba. Ekonomická krize tento problém ještě prohloubila - nejtvrději dopadla právě na ty nejohroženější. Pokud tedy má být splněn cíl strategie EU 2020 English, je na tom třeba začít pracovat již nyní.

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení English přináší nový impulz, který budou moci v zájmu zefektivnění svých opatření využít jak vlády jednotlivých zemí, tak další zainteresované strany.

I když hlavní odpovědnost za zmírňování chudoby mají jednotlivé země, celoevropské cíle a přístup se již osvědčily v mnoha otázkách, jako např. dětská chudoba a bezdomovectví.

Komise chce vybídnout k novým přístupům v sociální politice, především k využívání malých projektů, na nichž se otestuje využitelnost pro rozsáhlejší politické reformy. Cílem je, aby členské státy vzájemně využívaly svých zkušeností a vyladily opatření své sociální politiky tak, aby skutečně měla kýžený dopad.

V následujících letech (především v období 2011-12) bude zahájena celá řada iniciativ, např. v oblasti koordinace politiky dobrovolnické činnosti, sdílení informací, nové legislativy a financování projektů. Specifické iniciativy se zaměří na ty, které chudoba ohrožuje nejvíce: mladé lidí, zdravotně postižené a menšiny, např. Romy.

Bojovat proti chudobě nemusí nutně znamenat utrácet více peněz. Hlavní cílem je upravit reformy, aby byly efektivnější. Inovativní přístup umožní EU a jejím členským státům vyhodnotit, v kterých případech má využití zdrojů největší dopad.

Uvedenými iniciativami začíná nová etapa politiky EU týkající se sociálního začlenění. Novou dynamiku tato oblast získala i díky podnětům, které se objevily v rámci Evropského roku 2010 proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Celý rok probíhala kampaň, v jejímž rámci se uskutečnilo více než 700 projektů v 29 zemích a díky níž se podařilo mobilizovat společnost napříč všemi jejími segmenty a udržet dané téma v centrum pozornosti politiků.

Nová opatření EU v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy