Навигационна пътека

Засилване на борбата с бедността и социалното изключване - 16/12/2010

Уличен просяк © ЕС

Нов план излага стратегия за избавяне на 20 млн. души от бедност - цел на ЕС за 2020 г.

Повече от 80 млн. души в ЕС са застрашени от бедност, като проблемът се задълбочи в резултат на икономическата криза, която засегна най-силно най-уязвимите. Ако искаме целта на ЕС за 2020 г. English да бъде постигната, работата трябва да започне още днес.

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване English ще стимулира нови начини на работа и ще помогне на правителства и други заинтересовани страни да разработят по-ефективни и новаторски методи за борба с бедността.

Въпреки че борбата с бедността на първо място е отговорност на отделните страни членки, целите и подходите на равнище ЕС доведоха до повишаване на ефективността на националните политики в области като детската бедност и бездомничеството.

Сега Комисията иска да насърчи иновациите в социалната политика, като използва малки проекти за оценяване на евентуални нови политики или реформи. Целта е страните от ЕС да се поучат взаимно от опита си, за да могат да усъвършенстват своите социални политики и да ги направят по-ефективни.

През следващите години, и по-специално през 2011-2012 г., ще се състоят серия от инициативи, сред които координиране на политиката за доброволчество и обмена на информация, ново законодателство и финансиране на проекти. Специфични действия ще бъдат предприети по отношение на най-рисковите групи, включващи младежи, хора с увреждания и малцинствени групи като ромите.

Борбата с бедността не означава непременно повече разходи. Основна цел е насочване на реформите към по-голяма ефективност. Силният акцент върху социалните иновации и експерименти ще помогне на ЕС и държавите-членки да открият къде ефектът от ресурсите ще е най-голям.

Тези инициативи бележат началото на нова фаза в политиките на ЕС за социално приобщаване и ще използват инерцията, събрана по време наЕвропейската година на борбата с бедността и изключването (2010 г.).

Едногодишната кампания, включваща над 700 проекта в 29 държави, мобилизира всички сектори на обществото и помогна борбата с бедността да остане приоритет за политиците.

Действия на ЕС за борба с бедността и социалното изключване

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки