Sökväg

Åbo en av EU:s mest tillgängliga städer - 03/12/2010

Blind man med vit käpp © EU

EU:s första tillgänglighetspris för städer går till Ávila i Spanien. De övriga finalisterna var Barcelona, Köln och Åbo.

Ávila, som är mest känd för sin medeltida ringmur och sina många kyrkor, får EU:s första tillgänglighetspris för städer för sina insatser att bli mer handikappvänlig.

Priset, som ska delas ut varje år, är en del av EU:s strategi för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och värna deras rättigheter i hela EU. Priset ska öka medvetenheten om de svårigheter som personer med funktionsnedsättning möter i stadsmiljön, och uppmärksamma städer som har lyckats få bort hinder för rörligheten.

Ávila, som ligger väster om Madrid, fick priset för sitt arbete med att göra offentliga byggnader mer tillgängliga. Det är resultatet av en klok stadsplanering sedan 2002 i samarbete med handikapp- och äldreorganisationer. Staden har också uppmuntrat den privata sektorn till liknande insatser och gjort turistattraktioner och arbetsplatser mer tillgängliga.

De övriga finalisterna var Barcelona, Köln och Åbo. Sammanlagt deltog 66 europeiska städer i tävlingen.

Priset delades ut i Bryssel i samband med den europeiska handikappdagen. Dagen uppmärksammades också med en konferens den 2-3 december.

Intyg om funktionsnedsättning som erkänns i hela EU, möjlighet att studera och arbeta utomlands, sociala trygghetssystem och möjlighet att delta i fritids- och kulturverksamhet var några av ämnena som diskuterades.

Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en av hörnstenarna i EU:s handikappstrategi för 2010-2020, som antogs i november 2010.

Strategin innehåller förslag på hur bland annat byggnader, transporter och IT ska bli tillgängligare.

Cirka 80 miljoner människor i EU har någon form av funktionsnedsättning. Olika fysiska hinder som är i vägen när de ska ta sig in på arbetsplatsen eller skolan gör att de riskerar att stängas ute från samhällslivet. Större arbetslöshet och sämre utbildning bland funktionshindrade gör också att andelen fattiga bland dem är 70 procent högre än genomsnittet.

Läs mer om EU:s handikappolitik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar