Navigačný riadok

Mestá zlepšujú prístup pre občanov so zdravotným postihnutím - 03/12/2010

Slepý muž s bielou paličkou © EÚ

Cena EÚ pre bezbariérové mesto putuje do španielskej Avily.

Avila, známa svojimi stredovekými hradbami a množstvom kostolov, vyhrala prvý ročník súťaže Access City Award vďaka svojmu ústretovému prístupu k zdravotne postihnutým občanom.

Táto cena, ktorá sa bude udeľovať každý rok, je súčasťou stratégie EÚ zameranej na zlepšenie bezbariérovosti v mestách a na dodržiavanie práv zdravotne postihnutých osôb v celej Únii. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie verejnosti o problémoch, s ktorými sa ľudia so zdravotným postihnutím stretávajú, a odmeniť tie mestá, ktoré odstránili niektoré bariéry brániace mobilite týchto občanov.

Avila, ktorá sa nachádza západne od Madridu, získala prvé miesto vďaka zlepšeniu prístupu do verejných budov. Ide o výsledok starostlivého mestského plánovania, ktoré sa od roku 2002 realizuje v spolupráci s organizáciami združujúcimi zdravotne postihnutých a starších občanov. Avila navyše zlepšila bezbariérový prístup k turistickým pamiatkam a pracoviskám a motivuje súkromný sektor, aby podnikol rovnaké opatrenia.

Finalistami ceny, vybranými spomedzi 66 prihlásených miest, boli okrem Avily a Barcelony v Španielsku aj nemecký Kolín a fínske Turku.

Víťaz si cenu prebral v Bruseli v rámci Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím, pri príležitosti ktorého sa uskutočnila dvojdňová konferencia (2. - 3. decembra).

Na konferencii sa diskutovalo o vzájomnom uznávaní preukazov osôb so zdravotným postihnutím, možnosti študovať a pracovať v zahraničí, systémoch sociálneho zabezpečenia a prístupu k voľnočasovým a kultúrnym aktivitám.

Zlepšenie bezbariérovosti je jedným z hlavných bodov Európskej stratégie pre občanov so zdravotným postihnutím 2010 - 2020, ktorá bola prijatá v novembri tohto roku.

Stratégia obsahuje, okrem iného, opatrenia zamerané na zlepšenie bezbariérovosti budov a prostriedkov verejnej dopravy a na uľahčenie prístupu k službám a informačno-komunikačným technológiám.

Približne 80 miliónov ľudí žijúcich v EÚ trpí určitým stupňom zdravotného postihnutia. Pre rôzne fyzikálne prekážky, ako je napríklad prístup do školy alebo práce, sa títo ľudia často môžu stať obeťami sociálneho vylúčenia. Nižšia miera zamestnanosti a vzdelania majú za následok, že počet osôb žijúcich pod hranicou chudoby je v prípade ľudí so zdravotným postihnutím v priemere o 70 % vyšší.

Viac o politikách v tejto oblasti

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy