Ścieżka nawigacji

Miasta bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych - 03/12/2010

Niewidomy mężczyzna z białą laską © UE

Za ogromne zaangażowanie na rzecz znoszenia barier dla osób niepełnosprawnych UE nagrodziła hiszpańskie miasto Avila.

Avila, miasto słynące ze swych średniowiecznych murów obronnych i licznych kościołów, otrzymało pierwszą nagrodę Access City za zaangażowanie na rzecz tworzenia środowiska miejskiego bardziej przyjaznego dla osób niepełnosprawnych.

Nagroda ta będzie odtąd przyznawana co roku w ramach unijnej strategii na rzecz ułatwiania osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej i powszechnego poszanowania ich praw. Ma ona zwrócić uwagę opinii publicznej na bariery, z jakimi na obszarach miejskich borykają się osoby niepełnosprawne, a jednocześnie wyróżniać te miasta, które włożyły najwięcej wysiłku w usuwanie takich barier.

Leżąca na zachód od Madrytu Avila została uhonorowana za poprawienie dostępności budynków publicznych. To owoc przemyślanego i realizowanego od 2002 r. planu zagospodarowania przestrzeni miejskiej, przygotowanego we współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych i starszych. Do podejmowania podobnych inicjatyw władze miejskie zachęcają również podmioty sektora prywatnego. Dzięki temu ułatwiono osobom niepełnosprawnym dostęp do lokalnych atrakcji turystycznych oraz do miejsc pracy.

Oprócz Avili finalistami konkursu zostały również: Barcelona (Hiszpania), Kolonia (Niemcy) i Turku (Finlandia). Do udziału w konkursie zgłosiło się 66 europejskich miast.

Nagroda została wręczona w Brukseli, z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W dniu 3 grudnia zakończyła się również poświęcona tej samej tematyce dwudniowa konferencja.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia takie jak: wzajemne uznawanie krajowych zaświadczeń o niepełnosprawności, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości studiowania i podejmowania pracy za granicą, systemy zabezpieczenia społecznego, dostęp do obiektów i wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych.

Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych jest jednym z najważniejszych założeń Europejskiej strategii w zakresie niepełnosprawności na lata 2010-2020, przyjętej w listopadzie 2010 r.

Strategia wytycza cele dotyczące m.in. ułatwiania osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków, środków transportu, pozostałych usług oraz do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Około 80 mln osób w UE jest dotkniętych lekką lub poważną niepełnosprawnością. Bariery, jakie na co dzień napotykają, na przykład utrudniony dostęp do edukacji lub zatrudnienia, są często przyczyną ich wykluczenia społecznego. Wyższe bezrobocie i niższy poziom wykształcenia skutkują wyjątkowo wysokim wskaźnikiem ubóstwa w tej grupie - aż o 70 proc. wyższym od średniej.

Więcej na temat polityki dotyczącej niepełnosprawności

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki