Navigācijas ceļš

Pilsētās tiek gādāts, lai sabiedriskā dzīve būtu pieejamāka cilvēkiem ar invaliditāti - 03/12/2010

Akls vīrietis ar nūju © ES

Par izcilo veikumu invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanā ES balvu saņem Spānijas pilsēta Avila.

Ar viduslaiku mūriem un daudzajām katedrālēm slavenā Avila saņēma pirmo ES balvu Access City. Tā bija atzinība par centieniem darīt pilsētu draudzīgāku invalīdiem.

Gadskārtējā balvas izcīņa ietilpst ES stratēģijā uzlabot sabiedriskās dzīves pieejamību invalīdiem un nodrošināt, ka visās ES dalībvalstīs tiek ievērotas viņu tiesības. Balvu izveidoja, lai vairotu izpratni par problēmām, ar kurām saskaras invalīdi pilsētās, un cildinātu pilsētas, kuras likvidējušas dažus no šķēršļiem, kas viņiem liedz pārvietošanās iespējas.

Avila, kas atrodas uz rietumiem no Madrides, balvu izpelnījās, pateicoties ieguldītajam darbam, lai uzlabotu sabiedrisko ēku pieejamību. Tas ir rezultāts, kas sasniegts, kopš 2002. gada sadarbībā ar invalīdu un veco ļaužu organizācijām pārdomāti plānojot pilsētas apbūvi. Pilsētā ieviesti arī pasākumi, lai uz līdzīgiem centieniem mudinātu privāto sektoru, kā arī gādāts, lai invalīdiem darītu pieejamākas tūristu iecienītas vietas un nodarbinātību.

Avila un Barselona Spānijā, Ķelne Vācijā un Turku Somijā iekļuva balvas izcīņas finālā. Šīs pilsētas izraudzīja no 66 Eiropas pilsētām, kuras iesaistījās sacensībā.

Balvu pasniedza Briselē Eiropas Invalīdu dienai par godu rīkotajā divu dienu konferencē, kuru noslēdza 3. decembrī.

Apsprieda visdažādākos jautājumus, piemēram, dalībvalstīs izdotu invalīdu apliecību atzīšanu, iespējas studēt un strādāt ārzemēs, sociālā nodrošinājuma shēmas, brīvā laika un kultūras aktivitāšu pieejamību.

Labāka pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti ir viens no prioritārajiem mērķiem, kas izvirzīts 2010. gada novembrī pieņemtajā stratēģijā 2010. - 2020. gadam.

Stratēģijā ierosināti citi pasākumi, lai gādātu, ka invalīdiem ir pieejamas ēkas, transports un citi pakalpojumi, kā arī informācijas un sakaru tehnoloģijas.

Eiropas Savienībā apmēram 80 miljoniem cilvēku ir viegla vai smaga invaliditāte. Viņiem ir fiziski šķēršļi, kas viņus dara neaizsargātus un traucē pilnībā iekļauties sabiedrībā. Piemēram, invalīdiem var būt grūtības nokļūt skolā vai darbavietā. Tā kā darba un izglītošanās iespējas ir ierobežotas, personu ar invaliditāti nabadzība vidējo līmeni pārsniedz par 70 %.

Plašāk par politiku invaliditātes jomā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites