Navigatsioonitee

Linnad parandavad juurdepääsetavust puuetega inimeste jaoks - 03/12/2010

Pime inimene valge kepiga © EU

EL tunnustab Hispaania linna Avila parima juurdepääsu loomise eest puuetega inimestele.

Avila on tuntud oma keskaegsete müüride ja paljude kirikute poolest. See linn sai ELi esimese auhinna "Access City Award" tänu oma pühendumusele arvestada puuetega inimeste vajadusi.

Igal aastal antav auhind on osa ELi strateegiast, mille eesmärk on parandada juurdepääsu puuetega inimeste jaoks ning tunnustada nende õigusi kogu ühenduses. Auhind algatati teadlikkuse suurendamiseks probleemidest, mis puuetega inimesi linnapiirkondades tabavad, ning selliste linnade tunnustamiseks, mis kõrvaldavad puuetega inimeste liikumistõkkeid.

Madridist lääne pool asuv Avila linn võitis auhinna oma tegevuse eest ametiasutustesse juurdepääsetavuse parandamisel. Asjaomane planeerimine algas 2002. aastal koostöös eakate ja puuetega inimeste organisatsioonidega. Linn stimuleerib ka erasektorit samas suunas tegutsema ning on parandanud puuetega inimestele juurdepääsetavust turismiobjektidele ja töökohtadele.

Hispaania linnad Avila ja Barcelona ning Köln Saksamaal ja Turu linn Soomes olid võistluse finalistid. Nimetatud linnad valiti välja 66 konkursil osalenud Euroopa linna hulgast.

Auhind anti üle Brüsselis Euroopa puuetega inimeste päeva raames, mida tähistati kahepäevase konverentsiga, mis lõppes 3. detsembril.

Arutusel olid teemad, nagu liikmesriikide puuetega inimeste tunnistuste vastastikune tunnustamine, võimalus õppida ja töötada välismaal, sotsiaalkindlustusskeemid ning meelelahutusest ja kultuurist osasaamine.

Puuetega inimestele jurdepääsetavuse parandamine on üks põhiline element 2010. aasta novembris heaks kiidetud strateegiast tõketeta Euroopa loomiseks puuetega inimestele ajavahemikuks 2010-2020.

Muude ettepanekute hulgas rõhutatakse strateegias meetmeid puuetega inimeste juurdepääsu parandamiseks hoonetele, transpordivahenditele ja teenustele ning info- ja teabevahetustehnoloogiale.

Ligikaudu 80 miljonil ELis elaval inimesel on mõni puue (kerge kuni raske). Nende ees seisvad füüsilised takistused juurdepääsul kooli või töökohta teevad neid haavatavaks seoses sotsiaalse tõrjutusega. Madalam tööhõive ja haridustase tähendavad seda, et vaesuse osakaal puuetega inimeste seas on 70% keskmisest kõrgem.

Lugege täiendavalt puuetega inimesi käsitleva poliitika kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad