Cesta

Evropská města pracují na bezbariérovém přístupu pro postižené - 03/12/2010

Slepec s holí © EU

EU ocenila španělské město Ávila za úspěchy při zpřístupňování města postiženým

Za vynaložené úsilí při zpřístupňování města postiženým osobám získala od Evropské unie historicky první udělené ocenění Access City Award španělská Ávila.

Ocenění je součástí strategie EU, která má zvýšit přístupnost a posílit dodržování práv postižených osob v celé Unii. Bylo zavedeno mimo jiné proto, aby upozornilo na překážky, které musí postižení překonávat v městském prostředí a aby odměnilo ta města, která se tyto překážky snaží systematicky odstraňovat.

Ávila, která se nachází na západ od Madridu, se letos o vítězství zasloužila bezbariérovým přístupem do veřejných budov. Je výsledkem uváženého a dlouhodobého plánování započatého v roce 2002, na němž se podílejí organizace postižených osob a seniorů. V Ávile se do této iniciativy zapojil na základě pobídek města také soukromý sektor. Společně postiženým usnadnily přístup k turistickým památkám, ale i k pracovním příležitostem.

Ze 66 měst, která se do soutěže přihlásila, se do finále kromě Ávily probojovala Barcelona, Kolín nad Rýnem a Turku.

Slavnostní předání ceny proběhlo v Bruselu v rámci Evropského dne zdravotně postižených 2010, u jehož příležitosti se konala dvoudenní konference, která skončila 3. prosince.

Jednalo se například o vzájemném uznávání průkazů osob se zdravotním postižením členskými státy, o možnostech studia a zaměstnání v zahraničí, o sociálním zabezpečení a přístupu ke kulturním a volnočasovým aktivitám.

Zlepšování přístupnosti pro postižené osoby je jedním z klíčových bodů Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením pro období 2010-2020, která byla přijata letos v listopadu.

Vedle dalších návrhů strategie připravila půdu pro opatření zaměřená na bezbariérový přístup do budov, možnosti dopravy a další služby a v neposlední řadě na využití informačních a komunikačních technologií.

V Evropské unii trpí lehčí nebo těžší formou postižení kolem 80 milionů osob. Kvůli fyzickým překážkám, které musí každý den překonávat - například špatné přístupnosti školních nebo úředních budov - jsou často prakticky vyloučeni ze společnosti. Nižší míra zaměstnanosti a nižší dosažené vzdělání způsobují, že u postižených je chudoba o 70 % vyšší, než je průměr.

Další informace o politice EU týkající se postižených

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy