Навигационна пътека

Градовете - по-достъпни за хората с увреждания - 03/12/2010

Слепец с бял бастун © ЕС

ЕС награждава Авила, Испания, за постижения в подобряването на достъпността за хората с увреждания.

Авила, известен със средновековните си крепостни стени и множество църкви, получи първата награда на ЕС "Достъпен град" за своите усилия да стане по-достъпен за хората с увреждания.

Годишното отличие е част от стратегията на ЕС за подобряване на достъпа за инвалидите и гарантиране на правата им в Съюза. Наградата бе създадена, за да се повиши осведомеността за трудностите, с които тези хора се сблъскват в градовете, и за да отличи градовете, които премахват част от пречките пред мобилността им.

Авила, разположен на запад от Мадрид, получи наградата за усилията, положени за подобряване на достъпа до обществени сгради - резултат от съзнателно градско планиране от 2002 г. насам в сътрудничество с организации на инвалиди и на възрастни хора. Градът също така е създал стимули за действия на частния сектор в тази посока и е подобрил достъпа за хората с увреждания до туристически атракции и работни места.

Финалистите, избрани измежду 66 европейски града, участвали в конкурса, бяха Авила, Барселона (Испания), Кьолн (Германия) и Турку (Финландия).

Наградата бе връчена в Брюксел на Европейския ден на хората с увреждания, отбелязан с двудневна конференция, приключила на 3 декември.

Някои от обсъдените теми бяха взаимното признаване на националните документи за инвалидност, възможността за учене и работа в чужбина, социалноосигурителните схеми и достъпа до културни дейности.

Подобряването на достъпността е една от основните цели на Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010-2020 г., приета през ноември 2010 г.

В нея се предлагат действия за подобряване на достъпа на хората с увреждания до сгради, транспортни и други услуги, както и до информационните и комуникационните технологии.

Около 80 милиона души, живеещи в ЕС имат някаква степен на увреждане. Физическите пречки, пред които са изправени, като например достъпността на училищата или работните места, ги правят потенциални жертви на социалното изключване. Ниските равнища на заетост и образование водят до равнище на бедност сред тези хора със 70 % по-високо от средното.

Повече за политиките за хората с увреждания

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки