Sökväg

Kvinna med penna i handen läser platsannonser i en tidning © EU

Målet för EU:s nya initiativ är att nå en sysselsättning på 75 procent i EU till 2020.

EU:s agenda för ny kompetens och nya jobb ska göra arbetsmarknaden mer flexibel, ge arbetstagarna möjlighet att skaffa sig nödvändig kompetens, förbättra arbetsvillkoren och skapa nya jobb.

Målet är att 75 procent av alla mellan 20 och 64 år ska ha ett jobb 2020. Det är en av punkterna i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 English .

Arbetslösheten är ett av EU:s största problem. I dag är var tionde person mellan 20 och 64 år arbetslös - det är hela 23 miljoner människor. Men problemet är inte att det inte finns några jobb. Enligt beräkningar kommer det att saknas 2,7 miljoner kvalificerade arbetstagare inom it, hälso- och sjukvård och forskning till år 2015.

Den åldrande befolkningen gör läget ännu mer komplicerat. Fler måste jobba för att uppväga de stora pensionsavgångarna de närmaste åren och de jobb som försvann under lågkonjunkturen.

Agendan har fyra mål:

En modernare arbetsmarknad

Ett enda tillsvidareavtal ska ge arbetstagarna ett gradvis högre anställningsskydd ju längre de jobbat. Avtalet ska ge större jobbtrygghet men samtidigt vara så flexibelt att arbetsgivarna vågar nyanställa.

Rätt kompetens för jobben

En databas över tillgänglig kompetens och arbetsutbud ska hjälpa människor att välja rätt utbildning för den framtida arbetsmarknaden så att de ökar sina chanser att få jobb.

Företagen ska också kunna söka i databasen för att hitta medarbetare med rätt kompetens. Tanken är att bättre matcha kompetens och behov.

Man föreslår också ett europeiskt kompetenspass för att dokumentera och erkänna kunskaper och färdigheter i hela EU.

Bättre jobb och arbetsvillkor

Kommissionen ska se över reglerna för arbetstid och arbetsmiljö. Dessutom vill man att invandrares kompetens ska utnyttjas bättre.

Nya jobb

Kommissionen vill främja nya jobb genom att minska byråkratin. Det kan handla om att sänka skatten på arbete och förenkla reglerna för att anställa och avskeda personal och starta företag.

Agendans tretton insatser ska genomföras fram till 2014.

Läs mer om ny kompetens och nya jobb

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar