Navigacijska pot

Za več boljših delovnih mest - 23/11/2010

Ženska s pisalom v roki nad časopisno stranjo s ponudbo delovnih mest © EU

Z novimi ukrepi do 75-odstotne zaposlenosti do leta 2020 v EU.

Evropska komisija želi s programom za nova znanja in delovna mesta okrepiti prožnost trgov dela, delavcem omogočiti pridobitev znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo, izboljšati delovne pogoje in ustvariti nova delovna mesta.

Glavni cilj je, da bi do leta 2020 zaposlitev imelo 75 odstotkov ljudi med 20. in 64. letom starosti. To je tudi eden od petih najpomembnejših ciljev strategije EU za gospodarsko rast in delovna mesta (Evropa 2020 English ).

Ustvarjanje delovnih mest je v Evropi med najbolj žgočimi vprašanji. Brez dela je danes 10 odstotkov prebivalcev v starosti od 20 do 64 let (približno 23 milijonov). Toda delovna mesta so. Po ocenah naj bi v EU leta 2015 primanjkovalo 2,7 milijona usposobljene delovne sile na področju informatike, zdravstvenega varstva in raziskav.

Zaradi staranja prebivalstva v EU bodo težave še večje. Delež zaposlenih se mora povečati, da bi nadomestili naraščajoče število upokojitev v naslednjih nekaj letih in številna izgubljena delovna mesta zaradi posledic krize.

Program ima štiri prednostne naloge:

Posodabljanje trgov dela

Zaposleni so na podlagi enotne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in dolžine delovne dobe bolje zaščiteni pred odpuščanjem. Takšna pogodba bi povečala varnost zaposlitve za delavce in bila tudi dovolj prožna, da bi delodajalce spodbudila k zaposlovanju.

Usklajevanje znanja s potrebami trga dela

Spletna podatkovna zbirka z napovedmi ponudbe znanja in povpraševanja na trgu dela bo ljudem omogočila, da se odločijo za tisto vrsto izobraževanja in usposabljanja, ki bo ustrezala potrebam na trgu dela in izboljšala njihove možnosti za zaposlitev.

Tudi podjetja bodo imela dostop do spletišča in bodo lažje našla primerne delavce. S takšnimi ukrepi naj bi preprečili pomanjkanje ustreznih kvalifikacij na trgu dela.

Program se zavzema tudi za priznavanje kvalifikacij po vsej EU, zlasti z evropsko izkaznico znanj.

Izboljšanje enakosti pri delu in delovnih pogojev

Komisija bo proučila veljavne predpise o delovnem času, zdravju in varnosti na delovnem mestu ter vključevanju delavcev iz držav zunaj EU.

Ustvarjanje delovnih mest

Komisija bo predlagala ukrepe za nova delovna mesta z zmanjševanjem birokratskih ovir: zmanjšanje stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, in odpravo pravnih ovir za zaposlovanje in odpuščanje delavcev ter za ustanavljanje novih podjetij in lažjo pridobitev statusa samozaposlene osebe.

Komisija naj bi 13 ukrepov iz programa uveljavila do leta 2014.

Več o evropski strategiji zaposlovanja

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave