Ścieżka nawigacji

Lepsza praca dla większej liczby ludzi - 23/11/2010

Kobieta z długopisem w dłoni czytająca ogłoszenia o pracy © UE

Nowy plan obejmuje działania, które pozwolą osiągnąć cel wytyczony przez UE w perspektywie roku 2020 - wskaźnik zatrudnienia wynoszący 75 proc.

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia ma zwiększyć elastyczność rynków pracy, wyposażyć pracowników w kwalifikacje, jakich potrzebują, poprawić warunki pracy oraz przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy

Głównym celem - w perspektywie roku 2020 - jest zapewnienie, by 75 proc. osób w wieku od 20 do 64 lat miało pracę. To jeden z pięciu głównych elementów unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020 English .

Jedną z najpilniejszych potrzeb w Europie jest stworzenie nowych miejsc pracy. Obecnie 10 proc. osób w wieku od 20 do 64 lat - czyli około 23 miliony ludzi - nie ma pracy. I nie wynika to z tego, że pracy brakuje. Z szacunków wynika, że do roku 2015 w UE w sektorach technologii informacyjnych, służby zdrowia i badań naukowych będzie brakować 2,7 miliona wykwalifikowanych pracowników.

Starzenie się społeczeństwa dodatkowo pogarsza tę sytuację. Wskaźnik zatrudnienia musi wzrosnąć, aby liczba pracujących zrównoważyła liczbę osób przechodzących na emeryturę i liczbę miejsc pracy utraconych w wyniku kryzysu.

Program obejmuje cztery priorytety:

Modernizacja rynków pracy

Pojedyncza umowa o pracę na czas nieokreślony w miarę upływu czasu zapewnia pracownikom coraz większą ochronę przed zwolnieniem. Zagwarantowałaby ona większe bezpieczeństwo pracowników, ale jednocześnie byłaby wystarczająco elastyczna, by zachęcać pracodawców do zatrudniania nowych osób.

Dopasowanie umiejętności i miejsc pracy

Internetowa baza danych udostępniająca prognozy w zakresie podaży umiejętności i popytu na miejsca pracy umożliwi kandydatom dokonywanie bardziej świadomych wyborów w zakresie kształcenia i szkolenia, dopasowanych do przyszłych rynków pracy. Dzięki temu wzrosną ich szanse na znalezienie zatrudnienia.

Z tego portalu korzystać będą mogli również przedsiębiorcy. Za jego pośrednictwem łatwiej będzie znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Takie działania zapobiegawcze powinny zmniejszyć rozbieżności pomiędzy umiejętnościami pracowników a kwalifikacjami, jakich poszukują pracodawcy.

Program zakłada również uznawanie kwalifikacji w całej UE, co umożliwić ma przede wszystkim europejski paszport umiejętności.

Poprawa jakości zatrudnienia i warunków pracy

Komisja dokona przeglądu obowiązujących przepisów regulujących czas pracy, higienę i bezpieczeństwo pracy, a także integrację pracowników spoza Unii.

Tworzenie miejsc pracy

Komisja zaproponuje sposoby na to, jak ułatwić tworzenie miejsc pracy poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Propozycja Komisji dotyczyć będzie przede wszystkim zmniejszania pozapłacowych kosztów pracy oraz eliminowania prawnych przeszkód utrudniających zatrudnianie, zwalnianie, tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej.

Komisja planuje zrealizować swój obejmujący 13 punktów program do 2014 r.

Więcej informacji na temat planu UE na rzecz zatrudnienia

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki