Kruimelpad

Meer mensen aan betere banen helpen - 23/11/2010

Vrouw bekijkt vacatures in de krant © EU

Nieuw plan met maatregelen om tegen 2020 een arbeidsparticipatie van 75% te halen.

Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen moet de arbeidsmarkt flexibeler maken, werknemers de juiste vaardigheden bezorgen, de arbeidsomstandigheden verbeteren en banen scheppen.

Het hoofddoel van de agenda is om tegen 2020 in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar een arbeidsparticipatie van 75% te halen. Het is een van de vijf belangrijke elementen van Europa 2020 English , het EU-plan voor groei en banen.

In Europa moeten dringend meer mensen aan de slag. Tegenwoordig is 10% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar (zo'n 23 miljoen mensen) werkloos. Dat betekent niet dat er geen banen zijn. Volgens schattingen zal de EU tegen 2015 een tekort hebben aan 2,7 miljoen geschoolde werknemers in de sectoren IT, gezondheid en onderzoek.

De vergrijzing maakt de situatie nog ingewikkelder. Het percentage werkenden moet stijgen hoewel er in de volgende jaren veel mensen met pensioen zullen gaan en er tijdens de recessie veel mensen hun baan hebben verloren.

De agenda omvat vier prioriteiten:

Modernisering van de arbeidsmarkt

Een standaard-arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan de werknemers meer bescherming tegen ontslag bieden naarmate ze langer aan de slag zijn. Zo'n arbeidsovereenkomst zou hen meer werkzekerheid geven, maar flexibel genoeg zijn om de werkgevers mensen te doen aanwerven.

Vaardigheden afstemmen op banen

Een online-databank die de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod van vaardigheden helpt voorspellen, zal mensen helpen om studies en opleidingen te kiezen die aangepast zijn aan de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt, en zo hun loopbaanvooruitzichten verbeteren.

Bedrijven zouden de site ook kunnen raadplegen om werknemers te zoeken met de vaardigheden die zij nodig hebben. Zo kunnen tekorten aan geschoold personeel worden voorkomen.

De EU streeft ook naar een betere erkenning van beroepskwalificaties, met name via de invoering van het Europees vaardighedenpaspoort.

Betere arbeidsomstandigheden

De Commissie wil een herziening van de bestaande wetgeving over arbeidstijd, gezondheid en veiligheid, en integratie van werknemers die van buiten de EU komen.

Banen scheppen

De Commissie zal voorstellen doen om de administratieve rompslomp die het creëren van banen hindert, te verminderen. Het is de bedoeling de indirecte arbeidskosten terug te dringen en juridische hinderpalen voor aanwerving, afdanking, oprichten van bedrijven en zelfstandige arbeid weg te werken.

De EU wil de dertien actiepunten van de agenda tegen 2014 uitvoeren.

Meer over het banenplan van de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links