Navigācijas ceļš

Lielākam skaitam cilvēku labākas darbavietas - 23/11/2010

Sieviete ar pildspalvu rokā pārskata laikraksta darba piedāvājumus © ES

Jaunajā Komisijas izstrādātajā programmā piedāvāti pasākumi, kas ļaus līdz 2020. gadam ES sasniegt 75 % nodarbinātības mērķi.

Ar šo stratēģiju jaunām prasmēm un darbavietām plānots padarīt darba tirgu elastīgāku, dot darba ņēmējiem nepieciešamās prasmes, uzlabot darba apstākļus un izveidot darbavietas.

Galvenais mērķis ir līdz 2020. gadam panākt 75 % nodarbinātību cilvēkiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem. Tas ir viens no pieciem galvenajiem elementiem ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā "Eiropa 2020" English .

Darbavietu izveide ir viens no uzdevumiem, kas Eiropā ir jārisina nekavējoties. Pašlaik 10 % no cilvēkiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem jeb 23 miljoni ir bez darba. Problēma nav tā, ka nav darba. Ir novērtēts, ka 2015. gadā ES informācijas tehnoloģiju jomā, veselības aizsardzībā un zinātnē trūks 2,7 miljoni kvalificēto darba ņēmēju.

Situāciju vēl vairāk sarežģī iedzīvotāju novecošana bloka valstīs. Profesionāli aktīvo iedzīvotāju daļai ir jāpieaug, lai nodrošinātu samēru, ievērojot nākamajos gados paredzamo pensionāru skaitu, kas arvien palielinās, un lejupslīdes laikā darbu zaudējušo skaitu.

Programmai ir četras prioritātes.

Darba tirgus modernizēšana

Viens no ierosinātajiem risinājumiem ir viens darba līgums uz nenoteiktu laiku, kas paredz darba ņēmēju progresīvu aizsardzību pret atlaišanu. Šāds līgums garantētu darba ņēmējiem lielāku darba drošību un būtu pietiekami elastīgs, lai mudinātu darba devējus pieņemt darbā.

Prasmju atbilstība piedāvātajām darbavietām

Tādas internetā pieejamas datubāzes izveide, kas ļautu prognozēt prasmju piedāvājumu un darbaspēka pieprasījumu, palīdzēs cilvēkiem izvēlēties izglītību un apmācību, ņemot vērā darba tirgus attīstību, un līdz ar to uzlabos viņu izredzes dabūt labu darbu.

Vietne būtu pieejama arī uzņēmumiem, atvieglinot tādu darba ņēmēju atrašanu, kuriem ir nepieciešamās prasmes. Mērķis ir izmantot šo plānošanas instrumentu, lai novērstu darba tirgū pieprasītu prasmju deficītu.

Lai gādātu par kvalifikācijas atzīšanu visā ES, plānā paredzēta arī Eiropas kvalifikācijas apliecības ieviešana.

Labākas darbavietas un darba apstākļi

Komisija pārskatīs spēkā esošos noteikumus par darba laiku, veselības aizsardzību un drošumu un tādu darba ņēmēju integrāciju, kas nāk no ārpussavienības valstīm.

Darbavietu izveide

Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, kā pavērt iespējas darbavietu izveidei un birokrātijas samazināšanai. Komisija arī ierosinās, kā samazināt ar algu nesaistītās darbaspēka izmaksas un pārvarēt juridiskos šķēršļus, kas apgrūtina pieņemšanu darbā, atlaišanu no darba, jauna uzņēmuma izveidi un pašnodarbinātību.

Komisija ir gatava izpildīt programmā iekļautos 13 rīcības punktus laikā līdz 2014. gadam.

Vairāk par ES nodarbinātības plānu

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites