Naršymo kelias

Geresnis darbas daugiau žmonių - 23/11/2010

Moteris su rašikliu palinkusi prie darbo skelbimų laikraštyje © ES

Pagal naują planą užsibrėžta iki 2020 m. ES pasiekti 75 % užimtumą.

Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje numatyta siekti didesnio darbo rinkų lankstumo, pasirūpinti, kad darbuotojai įgytų reikalingų įgūdžių, gerinti darbo sąlygas ir kurti darbo vietas.

Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad iki 2020 m. 75 procentai 20-64 metų žmonių turėtų darbą. Tai vienas iš penkių svarbiausių ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos "Europa 2020" English elementų.

Darbo vietų kūrimas yra vienas iš neatidėliotinų Europos klausimų. Šiuo metu 10 procentų 20-64 metų žmonių, t. y. apie 23 mln. gyventojų, yra bedarbiai. Negalima teigti, kad laisvų darbo vietų nėra. Paskaičiuota, kad 2015 m. ES trūks 2,7 mln. kvalifikuotų IT, sveikatos ir mokslinių tyrimų sričių darbuotojų.

Dėl ES gyventojų senėjimo padėtis dar sudėtingesnė. Dirbančių žmonių dalis turi būti didesnė, kad atsvertų tiek didelę artimiausiais keleriais metais į pensiją išeisiančių, tiek per ekonomikos nuosmukį darbą praradusių žmonių dalį.

Darbotvarkėje nustatyti keturi prioritetai.

Darbo rinkų modernizavimas

Dirbdami pagal vieną neterminuotą darbo sutartį darbuotojai labiau apsaugomi nuo atleidimo iš darbo - kuo ilgiau dirbama, tuo didesnė apsauga. Sutartimi darbuotojams būtų užtikrinamos didesnės darbo garantijos, bet ji būtų pakankamai lanksti, kad darbdaviai būtų skatinami darbinti naujus žmones.

Tinkami įgūdžiai

Internetinė duomenų bazė, kurioje prognozuojama įgūdžių pasiūla ir darbo paklausa, padės geriau apsispręsti, ką studijuoti ir mokytis atsižvelgiant į būsimą darbo rinką, ir užtikrinti geresnes įsidarbinimo galimybes.

Interneto svetainėje galės lankytis ir įmonės, galėsiančios paprasčiau rasti reikiamų įgūdžių turinčius darbuotojus. Dėl šių išankstinių veiksmų turėtų būti išvengta įgūdžių spragų.

Plane taip pat raginama, kad kvalifikacijos būtų pripažintos visoje ES, ir tai padaryti naudojantis Europos įgūdžių pasu.

Geresnė darbo kokybė ir sąlygos

Komisija peržiūrės galiojančius darbo laiko, sveikatos ir saugos bei darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių integravimo teisės aktus.

Darbo vietų kūrimas

Komisija pasiūlys darbo vietų kūrimo būdų mažinant biurokratines kliūtis, pavyzdžiui: mažinti su darbo užmokesčiu nesusijusias darbo sąnaudas ir įveikti teisines įdarbinimo, atleidimo iš darbo, bendrovių steigimo ir savisamdos kliūtis.

Komisija ketina įgyvendinti trylika pagrindinių darbotvarkės veiksmų nuo dabar iki 2014 m.

Daugiau apie ES darbo vietų kūrimo planą

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos