Cosán nascleanúna

Breis daoine a chur i bpoist níos fearr - 23/11/2010

Bean is peann aici is í ag féachaint ar earnáil na bpost i nuachtán © AE

Plean nua a leagann amach gníomhaíocht chun sprioc fostaíochta 75% don AE a shroicheadh faoi 2020.

Tá faoin gclár oibre do scileanna is do phoist nua margaí saothair a dhéanamh níos solúbtha, na scileanna is gá a thabhairt d'oibrithe, coinníollacha oibre a fheabhsú agus poist a chruthú.

An príomhchuspóir - faoi 2020 - sin ráta fostaíochta 75% a bhaint amach do na daoine uile idir 20 agus 64. Sin ceann amháin de chúig mhórmhír na straitéise AE um fhás is um phoist, Eoraip 2020 English .

Poist a chruthú, sin ceann de na hábhair scime is práinní san Eoraip. Inniu, tá 10% na ndaoine idir 20 agus 64 bliain d'aois - thart ar 23 milliún - atá dífhostaithe. Agus ní hamhlaidh ná fuil fáil ar aon phoist. Is léir ó mheastacháin go mbeidh ganntanas 2.7 milliún oibrí oilte san AE sna réimsí TF, sláinte agus taighde faoi 2015.

Is casta fós cúrsaí de dheasca daonra an Aontais a bheith ag dul in aois. Ní mór méadú i gcéatadán na ndaoine atá ag obair i ngeall ar líon na n-oibrithe a éireoidh as sna blianta atá chugainn agus líon na bpost a cailleadh le linn an chúlaithe.

Ceithre thosaíocht atá sa chlár:

Margaí post a nua-aoisiú

Tugann conradh oibre singil, neamhiata, breis cosanta d'oibrithe ó bhata is bóthar dá fhaide is a bheidh siad ag obair. Thabharfadh an conradh breis cinnteachta faoina bpoist d'oibrithe, ach bheadh sé sách solúbtha chun fostóirí a spreagadh chun daoine a fhostú.

Scileanna a chomhoiriúnú le poist

Beidh bunachar sonraí ar líne ann chun soláthar scileanna is éileamh saothair a thuar, le cabhrú le daoine roghanna oideachais is oiliúna a bhunú ar mhargadh na bpost feasta, rud a mhéadódh a seansanna ar fhostaíocht.

Bheadh gnóthais in ann an suíomh a cheadú freisin, rud a éascódh aimsiú na n-oibrithe a bhfuil na scileanna is gá acu. A leithéid de ghníomhú réamhghabhálach, ba cheart go gcoscfadh sé bearnaí scileanna.

Fairis sin, iarrtar aithint cáilíochtaí ar fud an AE sa phlean, tríd an 'bpas scileanna Eorpach'.

Mianach post is coinníollacha oibre a fheabhsú

Athbhreithneoidh an Coimisiún na dlíthe faoi am oibre, faoi shláinte is faoi shábháilteacht, agus faoi oibrithe ó lasmuigh den AE a imeascadh.

Poist a chruthú

Molfaidh an Coimisiún slite chun poist a chruthú trí rómhaorlathas a laghdú. Ina measc sin beidh costais saothair nach tuarastail iad a laghdú, agus aghaidh a thabhairt ar bhacainní dlí ar fhostú, ar bhriseadh, ar chuideachtaí nua a bhunú is ar fhéinfhostaíocht.

Tá faoin gCoimisiún 13 pointe gníomhaíochta an chláir a chur i bhfeidhm faoi 2014.

Breis faoi phlean post an AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links