Navigointipolku

Lisää ja parempia työpaikkoja - 23/11/2010

Nainen lukee lehden työpaikkailmoituksia kynä kädessään © EU

EU suunnittelee toimia, joilla työllisyysaste pyritään nostamaan 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Komissio on tehnyt esityksen uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, luoda työpaikkoja ja auttaa työntekijöitä hankkimaan oikeanlaista ammattitaitoa tulevaisuuden töitä varten.

Päätavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin 20-64-vuotiaiden ikäryhmässä vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma on keskeinen osa Eurooppa 2020 -strategiaa English , jolla tuetaan EU:n kasvua ja työllisyyttä.

EU:ssa tarvitaan kiireesti uusia työpaikkoja. Tätä nykyä noin 23 miljoonaa ihmistä eli lähes 10 prosenttia työikäisestä väestöstä on vailla työtä. Silti työvoimapula uhkaa joitakin aloja. Ennusteiden mukaan vuonna 2015 EU:ssa on tietotekniikka-, terveydenhoito- ja tutkimustehtävissä 2,7 miljoonan ammattitaitoisen työntekijän vaje.

Väestön ikääntyminen mutkistaa tilannetta entisestään, ja lähivuosina suuria ikäluokkia siirtyy eläkkeelle. Taantuman aikana Euroopasta hävisi miljoonia työpaikkoja. Työssä olevan väestön osuutta on lisättävä, jotta nykyisenkaltainen sosiaaliturva voidaan säilyttää.

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Työmarkkinoiden uudistaminen

Otetaan käyttöön uudenlainen "toistaiseksi voimassa oleva" työsopimus, joka antaa työntekijälle asteittain kasvavan irtisanomissuojan. Toisaalta sopimus mahdollistaisi joustavuuden, mikä madaltaisi työnantajien kynnystä palkata uusia työntekijöitä.

Työntekijöiden ammattitaidon ja työmarkkinoiden tarpeiden vastaavuus

EU perustaa verkkotietokannan, johon kootaan ennusteet työmarkkinoiden tarpeista ja tarjolla olevasta työvoimasta. Tällaisten tietojen avulla ihmiset voivat kouluttautua ammatteihin, joilla on kysyntää työmarkkinoilla tulevaisuudessa.

Yritykset voivat hyödyntää tietokantaa ammattitaitoisen työvoiman etsimisessä. Näin ennakoimalla voidaan välttyä osaamisvajeelta.

Ohjelmassa esitetään myös eurooppalaisen osaamispassin käyttöönottoa. Tavoitteena on, että EU:ssa suoritetut ja osaamispassiin merkityt tutkinnot tunnustetaan kaikkialla EU:ssa.

Työpaikkojen laadun ja työolojen parantaminen

Komissio ryhtyy tarkistamaan työlainsäädäntöä, muun muassa työaika-, työterveys- ja työturvallisuussäännöksiä.

Työpaikkojen luominen

Työpaikkojen syntymistä edistetään vähentämällä yritysten hallinnollisia velvoitteita. Tavoitteena on muun muassa alentaa välillisiä työvoimakustannuksia ja poistaa juridisia esteitä työntekijöiden palkkaamiselta ja irtisanomiselta, yrityksen perustamiselta sekä itsenäiseltä ammatinharjoittamiselta.

Komission on määrä toteuttaa ohjelman toimet vuoteen 2014 mennessä.

Lisätietoa EU:n työllisyysohjelmasta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä