Sti

Kvinde løber igennem jobannoncerne i avisen © EU

Ny plan for, hvordan vi skal nå beskæftigelsesmålet på 75 % i EU inden 2020.

Dagsordenen for nye kvalifikationer og job vil gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt, give folk de færdigheder, de har brug for, forbedre arbejdsvilkårene og skabe job.

Målet er, at vi - inden 2020 - skal have 75 % af alle mennesker mellem 20 og 64 i arbejde. Det er en af de fem hovedtanker bag EU's vækst- og jobstrategi, Europa 2020 English .

Jobskabelse er en af de største udfordringer i Europa i dag. I dag er 10 % af alle mellem 20 og 64 arbejdsløse. Det vil sige omkring 23 millioner mennesker. Og det er ikke fordi, der ikke er job at få. Overslag viser, at vi i 2015 kommer til at mangle 2,7 millioner faglærte i EU i sektorer som it, sundhed og forskning.

Situationen forværres yderligere af, at befolkningen i EU bliver ældre og ældre. Vi skal have en større del af befolkningen i arbejde både for at modvirke, at mange vil gå på pension i de kommende år, og for at opveje de job, der er gået tabt under krisen.

Dagsordenen peger på fire prioriteter:

Modernisering af jobmarkedet

En enkelt åben arbejdskontrakt giver de ansatte bedre beskyttelse mod at blive fyret, jo længere de arbejder. Kontrakten giver de ansatte bedre jobsikkerhed og er samtidig fleksibel nok til at tilskynde arbejdsgiverne til at ansætte folk.

Matchning af kvalifikationer og job

En database over udbuddet af kvalifikationer og efterspørgslen efter arbejdskraft vil hjælpe folk med at vælge uddannelse efter det kommende arbejdsmarked og dermed give dem bedre udsigter til at få job.

Virksomhederne vil også få adgang til basen og dermed få lettere ved at finde de folk, de skal bruge. Den slags fremsynede løsninger skal forhindre, at der opstår kløfter mellem arbejdstagernes kvalifikationer og de kvalifikationer, arbejdsgiverne vil have.

Planen vil også indføre anerkendelse af kvalifikationer i hele EU, især gennem det "europæiske kvalifikationspas".

Bedre jobkvalitet og arbejdsvilkår

Kommissionen vil gennemgå de nugældende regler for arbejdstid, arbejdsmiljø og integration af ansatte fra lande uden for EU.

Jobskabelse

Kommissionen vil foreslå, hvordan man kan skabe job ved at begrænse bureaukratiet. Det kan dreje sig om indirekte arbejdsomkostninger og juridiske hindringer for at ansætte eller fyre folk, oprette en ny virksomhed eller starte for sig selv.

Kommissionen vil gennemføre de 13 punkter på dagsordenen inden 2014.

Mere om EU's jobplan

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links