Навигационна пътека

Повече хора на по-добра работа - 23/11/2010

Жена, разглеждаща обяви за работа във вестника с химикалка в ръка © EU

Нов план определя действия за постигане на 75-процентова заетост в ЕС до 2020 г.

Целта на Програмата за нови умения и работни места е да направи трудовите пазари по-гъвкави, да осигури на работниците нужните им умения, да подобри условията на труд и да създава работни места.

Основната цел е до 2020 г. да бъде постигната 75-процентова заетост при хората на възраст от 20 до 64 години. Програмата е един от петте основни елемента на стратегията на ЕС за растеж и заетост "Европа 2020 English ".

Създаването на работни места е сред най-неотложните задачи на Европа. В момента 10 % от хората на възраст между 20 и 64 години, което означава около 23 млн. души, са без работа. И причината не е в липсата на работни места. Според изчисленията към 2015 г. в ЕС ще има недостиг на 2,7 млн. квалифицирани работници в областта на информационните технологии, здравеопазването и научните изследвания.

Застаряването на населението на Съюза усложнява положението допълнително. Процентът на работещите трябва да се увеличи, за да балансира големия брой пенсиониращи се, очакван през следващите няколко години, и броя работни места, изгубени по време на рецесията.

Програмата има четири приоритета:

Модернизиране на трудовите пазари

Безсрочните договори осигуряват на работещите по-голяма защита от уволнение. Тези договори ще дадат на работниците по-голяма сигурност за работните им места, но ще бъдат достатъчно гъвкави, за да накарат работодателите да ги наемат.

Съответствие между умения и работни места

Онлайн база данни, прогнозираща предлагането на умения и търсенето на труд ще помогне на хората да избират какво да учат въз основа на бъдещите нужди на пазара на труда и по-лесно да си намират работа след това.

Предприятията също ще могат да разглеждат данните, което ще ги улесни при намирането на работници с необходимите им умения. Очаква се подобни изпреварващи действия да предотвратят несъответствията между търсенето и предлагането на умения.

Планът призовава и за признаване на квалификациите в целия ЕС, по-специално чрез т. нар. "Европейски паспорт на уменията".

Подобряване на качеството на работните места и на условията на труд

Комисията ще преразгледа съществуващите закони за работното време, здравето и безопасността и интеграцията на работниците от страни извън ЕС.

Създаване на работни места

Комисията ще предложи начини за създаване на работни места чрез намаляване на бюрократичните формалности. Сред тях са намаляване на непреките разходи за труд и премахване на законовите пречки пред наемането и уволняването на работници, създаването на нови компании и самостоятелната заетост.

Комисията е решена да изпълни 13-те предвидени в плана действия до 2014 г.

Още за плана за заетост на ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки