Sökväg

Olika yrken: chef, affärskvinna, mekaniker, läkare m.fl. © EU

EU har antagit en jämställdhetsstrategi som ska leda till minskade löneklyftor och fler kvinnor bland näringslivets toppar. Kvinnovåldet är också en prioriterad fråga.

Trots de senaste årens framsteg tjänar kvinnor i EU fortfarande i genomsnitt 18 procent mindre än män. De är också underrepresenterade på beslutsfattande poster och utsätts oftare för våld i hemmet.

Jämställdhet är inte bara en grundläggande rättighet. Den är också viktig för tillväxt och konkurrenskraft. Fler kvinnor måste ut på arbetsmarknaden om EU ska uppnå sysselsättningsmålet på 75 procent till 2020.

"För att sätta fart på tillväxten igen bör EU utnyttja kvinnors kunskaper bättre, även på topposter", säger EU:s ansvariga kommissionär Viviane Reding.

I sin nya femåriga jämställdhetsstrategi föreslår kommissionen kvotering till styrelser och andra åtgärder för att få fler kvinnor på beslutsfattande poster. Man vill också se fler kvinnor överlag i näringslivet och som företagare. Dessutom ska man införa en årlig "europeisk dag för lika lön". Varje år kommer EU att bjuda in arbetsgivare, fack och andra intressegrupper till en jämställdhetsdialog för att utvärdera arbetet.

EU planerar också insatser mot våld i hemmet - ett arbete som har ett starkt stöd hos allmänheten Englishfrançais .

Strategin innehåller också initiativ på områden där män är missgynnade. Man vill bland annat förbättra pappors möjligheter till föräldraledighet och se till att pojkar inte hoppar av skolan i förtid.

Kvinnostadgan

Mer om EU:s jämställdhetsarbete

Europa 2020-strategin DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar