Navigacijska pot

Naslednji korak do enakosti med spoloma - 21/09/2010

Različni poklici: kuhar, poslovna ženska, mehanik, zdravnica itd. © EU

Nov načrt predlaga odpravo plačnih razlik med spoloma ter večjo zastopanost žensk na vodstvenih položajih. Med prednostnimi nalogami je tudi preprečevanje nasilja v družini.

V zadnjih letih smo na področju enakosti med spoloma veliko dosegli, vendar ženske v Evropski uniji še vedno povprečno zaslužijo 18 % manj kot moški. Na vodilnih položajih je manj žensk kot moških in ženske so pogosteje žrtve nasilja v družini.

Enakost med spoloma je ne samo temeljna pravica temveč tudi podlaga gospodarski rasti in konkurenčnosti EU. Z večjim deležem zaposlenih žensk bo EU dosegla svoj cilj 75-odstotne zaposlenosti do leta 2020.

Kot je dejala komisarka za pravosodje Viviane Reding, mora Evropa bolje uporabiti potencial žensk, vključno s povečanjem njihovega števila na vodstvenih položajih, da bo lahko njeno gospodarstvo ponovno zaživelo.

Nova petletna strategija o enakosti med spoloma predlaga povečanje števila žensk v upravnih odborih podjetij in na vodstvenih položajih. Strategija si prizadeva tudi sicer povečati število zaposlenih in samozaposlenih žensk ter predlaga ozaveščanje o enakosti žensk in moških z "dnevom enakega plačila". EU bo vsako leto povabila zaposlene, sindikate in druge interesne skupine k dialogu o enakosti med spoloma, da bi ocenila napredek na tem področju.

EU načrtuje ukrepe za boj proti nasilju v družini, pri čemer uživa večinsko podporo javnosti Englishfrançais .

Strategija tudi obravnava področja, kjer so moški v podrejenem položaju, zato predlaga ukrepe za lažje uresničevanje pravice do očetovskega dopusta in za zmanjšanje deleža dečkov, ki prezgodaj opustijo šolanje.

Listina o pravicah žensk

Več o enakosti žensk in moških v EU

Strategija Evropa 2020 DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave