Navigačný riadok

Dlhá cesta k rodovej rovnosti sa skracuje - 21/09/2010

Rôzne typy pracovníkov: šéfkuchár, žena-podnikateľka, mechanik, lekárka atď. © EU

Návrh novej stratégie sa zameriava na odstránenie rozdielov v odmeňovaní a dosiahnutie väčšej miery zastúpenia žien v riadiacich pozíciách firiem. Jednou z priorít je aj boj proti domácemu násiliu.

Napriek pokroku, ktorý sa v oblasti rodovej rovnosti dosiahol v uplynulých rokoch, ženy v EÚ stále zarábajú v priemere o 18 % menej ako muži. Rovnako nízke je aj ich zastúpenie v rozhodovacích pozíciách. V súkromnom živote sa ženy častejšie ako muži stávajú obeťami domáceho násilia.

Rovnosť medzi ženami a mužmi patrí medzi základné práva a zároveň je kľúčová pre rast a konkurencieschopnosť EÚ. Ak bude viac žien pracovať, EÚ bude môcť dosiahnuť svoju cieľovú, 75-percentnú mieru zamestnanosti do roku 2020.

"Aby sa mohla Európa znovu stať hnacou silou rastu, mala by lepšie využívať talent žien, a to aj na najvyšších postoch," povedala komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová.

V novej päťročnej stratégii zameranej na presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami sa okrem iných opatrení navrhujú kvóty pre vysoké pozície. Cieľom stratégie je zvýšiť počet žien v podnikoch a podporiť samostatnú zárobkovú činnosť. Stratégiu by malo podporiť aj každoročné informatívne podujatie s názvom "Európsky deň rovnakého odmeňovania", v rámci ktorého EÚ bude pozývať zamestnávateľov, odbory a ďalšie zainteresované strany na dialóg o rodovej rovnosti, pričom bude hodnotiť dosiahnutý pokrok v danej oblasti.

EÚ takisto plánuje opatrenia na boj proti domácemu násiliu, ktoré majú výraznú podporu verejnosti Englishfrançais .

Stratégia venuje pozornosť aj oblastiam, v ktorých stoja na nevýhodnej strane muži. Navrhuje opatrenia zamerané na zlepšenie prístupu mužov k rodičovskej dovolenke a k zníženiu počtu chlapcov, ktorí nedokončia povinnú školskú dochádzku.

Charta žien

Ďalšie informácie o rovnosti medzi mužmi a ženami v EÚ

Stratégia Európa 2020 DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy