Ścieżka nawigacji

Równość kobiet i mężczyzn - kolejny krok naprzód - 21/09/2010

Przedstawiciele różnych zawodów: kucharz, kobieta przedsiębiorca, mechanik, lekarka itp. © EU

W swoim nowym planie działania Komisja kładzie nacisk na zmniejszenie różnic płacowych i zwiększenie reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmach. Na liście priorytetów jest także walka z przemocą domową.

Chociaż w ostatnich latach poczyniono postępy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, kobiety wciąż jeszcze zarabiają średnio o 18 proc. mniej niż mężczyźni. Jest ich mniej na najwyższych stanowiskach kierowniczych i znacznie częściej padają ofiarą przemocy domowej.

Równość kobiet i mężczyzn to prawo podstawowe, które ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE. Jeśli uda nam się zwiększyć liczbę kobiet na rynku pracy, łatwiej będziemy mogli osiągnąć unijny cel dotyczący ogólnego zatrudnienia na poziomie 75 proc. do 2020 r.

"Aby pobudzić wzrost gospodarczy w Europie, trzeba efektywniej wykorzystywać talenty kobiet, także na stanowiskach kierowniczych", powiedziała komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding.

W nowej pięcioletniej strategii na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn Komisja określa wysokość udziału kobiet w zarządach i proponuje inne środki pozwalające zwiększyć reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych. Poza tym należy zwiększyć ogólną liczbę kobiet zatrudnianych w przedsiębiorstwach, a także kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą. Nowa strategia zakłada ustanowienie corocznego Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń, który służyłby rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie tej problematyki. UE planuje również zapraszać pracodawców, związki zawodowe i inne zainteresowane strony do udziału w corocznym dialogu na temat równości kobiet i mężczyzn. Głównym celem będzie ocena postępów w realizacji strategii.

Ponadto zostaną podjęte działania przeciwko przemocy domowej. Inicjatywa ta cieszy się ogromnym poparciem społeczeństwa Englishfrançais .

Nowa strategia dotyczy również tych obszarów, w których mężczyźni znajdują się obecnie w mniej korzystnej sytuacji. W związku z tym zaplanowano środki mające ułatwiać korzystanie ojcom z urlopu rodzicielskiego oraz ograniczać przedwczesne kończenie nauki przez chłopców.

Karta Praw Kobiet

Więcej informacji na temat równości kobiet i mężczyzn w UE

Strategia "Europa 2020" DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki