Kruimelpad

Weer een stap dichter bij gelijke kansen - 21/09/2010

Verschillende beroepen: kok, zakenvrouw, mecanicien, arts enz. © EU

De EU wil de salariskloof tussen mannen en vrouwen dichten en pleit voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Bovendien wil ze huiselijk geweld aanpakken.

Ondanks de vooruitgang van de voorbije jaren verdienen vrouwen gemiddeld nog 18% minder dan mannen in de EU. Ze zijn ook ondervertegenwoordigd op het beslissingsniveau en veel vaker het slachtoffer van huiselijk geweld.

Gelijke rechten maken niet alleen deel uit van de grondrechten, ze zijn ook cruciaal voor de groei en het concurrentievermogen in de EU. Door meer vrouwen aan het werk te krijgen, kan de EU haar doelstelling van een arbeidsparticipatie van 75% tegen 2020 halen.

"Om de groei weer aan te zwengelen, moet Europa de talenten van vrouwen meer benutten, ook in topbanen", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie.

In de nieuwe vijfjarenstrategie voor het gelijkekansenbeleid worden onder meer quota voor raden van bestuur voorgesteld, naast andere maatregelen om meer vrouwen in hogere managementfuncties te krijgen. Voorts wil de EU dat meer vrouwen actief worden in bedrijven of zelf een bedrijf oprichten, en wil zij een jaarlijkse Europese dag voor gelijke beloning (Equal Pay Day) invoeren. Ieder jaar zal de EU werkgevers, vakbonden en andere belangengroepen uitnodigen om de vorderingen te bespreken.

De EU wil ook het huiselijk geweld aanpakken, en heeft daarvoor veel steun van de publieke opinie Englishfrançais .

Maar ook de mannen worden niet vergeten: vaders moeten meer kansen op ouderschapsverlof krijgen en scholen moeten ervoor zorgen dat jongens niet te snel schoolmoe raken.

Het Vrouwenhandvest

Meer over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de EU

Strategie "Europa 2020" DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links