Navigācijas ceļš

Vēl viens solis uz priekšu garajā ceļā uz dzimumu līdztiesību - 21/09/2010

Dažādi darbinieki: pavārs, uzņēmēja, mehāniķis, ārste u.c. © ES

Jaunajā plānā īpaša uzmanība pievērsta netaisnīgu atalgojuma atšķirību mazināšanai un tam, lai lielākam skaitam sieviešu būtu iespēja ieņemt augstus amatus. Prioritāte ir arī vardarbības izskaušana ģimenē.

Kaut arī pēdējos gados stāvoklis dzimumu līdztiesības jomā ir uzlabojies, sievietes ES joprojām nopelna vidēji par 18 % mazāk nekā vīrieši. Viņas ir arī neproporcionāli maz pārstāvētas augstākajos vadītāju amatos un daudz biežāk cieš no vardarbības ģimenē.

Dzimumu līdztiesība ir ne tikai viena no pamattiesībām, bet arī svarīgs ES izaugsmes un konkurētspējas priekšnoteikums. Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi līdz 2020. gadam panākt, ka 75 % darbaspējīgo iedzīvotāju ir nodarbināti. Lai šo mērķi sasniegtu, darba tirgū jāiesaista vairāk sieviešu.

"Lai ekonomiku dabūtu atpakaļ sliedēs, Eiropai labāk jāizmanto sieviešu talanti — tostarp arī augstākā līmeņa amatos", norāda par tiesiskumu atbildīgā komisāre Viviāna Redinga.

Nākamajiem pieciem gadiem paredzētajā līdztiesības stratēģijā ierosināts ieviest kvotas un veikt vēl citus pasākumus, lai vairāk sieviešu varētu strādāt augstākā līmeņa vadītāju amatos. Plāna mērķis ir arī palielināt pašnodarbinātu sieviešu skaitu, viņu īpatsvaru uzņēmējdarbībā vispār, kā arī ieviest ikgadēju Eiropas vienlīdzīga darba atalgojuma dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šai problēmai. Lai novērtētu sasniegto, katru gadu ES aicinās darba devējus, arodbiedrības un citas ieinteresētās grupas piedalīties diskusijā par dzimumu līdztiesību.

ES ir iecerējusi arī apkarot vardarbību ģimenē — šo iniciatīvu atbalsta lielākā daļa sabiedrības Englishfrançais .

Stratēģijā paredzēts pievērsties arī jomām, kurās pašlaik nelabvēlīgā stāvoklī atrodas vīrieši, piemēram, uzlabot jauno tēvu iespējas saņemt bērna kopšanas atvaļinājumu un samazināt skolu pametušo zēnu īpatsvaru.

Sieviešu harta

Plašāk par dzimumu līdztiesību ES

Stratēģija "Eiropa 2020" DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites