Sti

Den lange vej til ligestilling - det næste skridt - 21/09/2010

Alle mulige erhverv: kok, forretningskvinde, mekaniker, kvindelig læge osv. © EU

En ny plan fokuserer på at mindske løngabet og give flere kvinder adgang til virksomhedernes bestyrelseslokaler. Bekæmpelse af vold i hjemmet står også højt på dagsordenen.

Der er gjort fremskridt i EU i de senere år, men kvinder tjener stadig gennemsnitligt 18 % mindre end mænd. De er også underrepræsenteret blandt beslutningstagerne og er langt mere udsat for vold i hjemmet.

Ligestilling er ikke bare en grundlæggende rettighed, men også afgørende for EU's vækst og konkurrenceevne. Ved at få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet kan EU nærme sig målet om en erhvervsfrekvens på 75 % inden 2020.

"For at få gang i vækstmaskinen igen skal vi europæere til at udnytte kvinders talenter bedre, også i topjob," udtaler justitskommissær Viviane Reding.

Den nye femårsstrategi for ligestilling forslår kvoter for virksomhedsbestyrelser og andre tiltag for at få flere kvinder ind i lederstillinger. Planen vil også øge det samlede antal kvinder i erhvervslivet og som selvstændige. Hvert år skal der desuden afholdes en europæisk ligelønsdag for at skabe større opmærksomhed om problemet. EU vil invitere arbejdsgivere, fagforeninger og andre interesserede til en årlig dialog om ligestilling for at se, hvor langt man er nået.

EU vil også gøre en indsats for at bekæmpe vold i hjemmet - og har fået overvældende støtte fra befolkningen Englishfrançais .

Strategien vil desuden se på områder, hvor mænd i øjeblikket står svagere, forbedre adgangen til fædreorlov og mindske antallet af drenge, der dropper ud af skolen.

Kvindechartret

Mere om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU

Europa 2020-strategien DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links