Cesta

Úsilí zaměřené na rovnost žen a mužů zdaleka nekončí. Unie přijímá nová opatření. - 21/09/2010

Obrázek zástupců různých povolání: šéfkuchař, podnikatelka, technik, doktorka. © EU

Nový plán se zaměřuje na odstranění rozdílů v platovém ohodnocení a na podporu obsazování žen do vedoucích pozic. Prioritou zůstává i boj proti domácímu násilí.

Přes veškerý pokrok, který byl v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v posledních letech dosažen, vydělávají ženy v EU stále v průměru o 18 % méně než muži. Jsou také méně obsazovány do vysokých funkcí v rozhodovacím procesu a daleko častěji se stávají obětmi domácího násilí.

Rovnost žen a mužů je přitom nejen jedním ze základních práv, ale má také zásadní význam pro konkurenceschopnost a růst Unie. Zvýšení zaměstnanosti žen umožní Unii splnit cíl stanovený na rok 2020, jímž je 75% celková zaměstnanost.

"K tomu, abychom mohli v Evropě znovu nastartovat růst, musíme lépe využít ženský potenciál, kromě jiného obsazováním žen do řídících pozic," uvedla komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová.

Nová strategie na období příštích pěti let navrhuje minimální kvóty a další opatření, díky nimž by se měl zvýšit počet žen obsazovaných do vyšších manažerských pozic. Kromě toho si klade za cíl zvýšit celkový podíl žen v podnikatelské sféře a žen samostatně výdělečně činných a dále založit tradici "Evropského dne rovnosti odměňování". Každý rok by umožnil zaměstnavatelům, zástupcům odborových organizací a dalším zainteresovaných subjektům zapojit se do dialogu o genderové rovnosti a zhodnotit pokrok.

Evropská unie též hodlá dále pokračovat v boji proti domácímu násilí. Při této snaze se jí dostává obrovské veřejné podpory Englishfrançais .

Strategie však nezapomíná ani na na ty oblasti, ve kterých jsou v současnosti znevýhodněni muži: otcům chce usnadnit využívání rodičovského volna a u chlapců snížit podíl těch, kteří nedokončí školní docházku.

Charta žen

Další informace o rovnosti žen a mužů v EU

Strategie Evropa 2020 DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy